'에스페란토'에 해당되는 글 110건

 1. 2017.04.10 원불교 종법사 대각개교절 법문 2017 - 에스페란토 번역본 (1)
 2. 2017.03.20 Stadiono decidita por la piedpilka matĉo
 3. 2017.03.02 Kiel atingi vian hotelon kaj la kongresejon por la Seula UK
 4. 2017.03.01 Tri kialoj por ekskursi dum la Seula UK
 5. 2017.02.23 Duontagaj ekskursoj de la 102a UK
 6. 2017.02.23 Tuttagaj ekskursoj de la 102a UK
 7. 2017.02.08 Koreio, la ĉi-jara kongreslando
 8. 2016.12.10 Bonvenon al Ŭonbulismo - evento post la UK en 2017
 9. 2016.12.09 Kiel aĉeti bileton kaj veturi al la kongreseja haltejo
 10. 2016.12.08 원불교 종법사 신년법문 2017 - 에스페란토 번역본
 11. 2016.12.06 Kiel uzi interreton en Koreio
 12. 2016.12.05 Kiel atingi la kongresejon de la flughaveno Incheon
 13. 2016.12.05 Utilaj informoj pri Koreio kaj Seulo (2)
 14. 2016.12.05 Bonvenon al la kongreslando
 15. 2016.11.27 에스페란토 한국노래 - 23: 쓸쓸한 연가
 16. 2016.11.25 에스페란토 한국노래 - 22: 아리랑
 17. 2016.11.25 에스페란토 한국노래 - 15: 어린이날 노래
 18. 2016.11.25 에스페란토 한국노래 - 14: 어머님 은혜
 19. 2016.11.25 에스페란토 한국노래 - 13: 동요 "노을" (8)
 20. 2016.04.19 원불교 종법사 대각개교절 법문 2016 - 에스페란토 번역본
 21. 2015.12.21 원불교 종법사 신년법문 2016 - 에스페란토 번역본
 22. 2015.04.18 원불교 종법사 대각개교절 법문 2015 - 에스페란토 (1)
 23. 2015.04.17 한국시: 주요한 - 빗소리 - 에스페란토 번역 (1)
 24. 2015.03.25 에스페란토 한국노래 - 21: 김원중 "바위섬"
 25. 2015.02.20 한국어 단어 엿을 에스페란토로 어떻게 표현해야 (5)
 26. 2015.01.28 10a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado
 27. 2014.12.23 원불교 종법사 신년법문 2015 - 에스페란토 번역본
 28. 2014.12.13 한국시: 김소월 - 개여울 - 에스페란토 번역
 29. 2014.07.12 에스페란토 통해 브라질 월드컵 끝판왕 예상
 30. 2014.06.25 한국시: 한용운 - 예술가 - 에스페란토 번역 (1)
에스페란토2017.04.10 22:50

Mesaĝo de la ĉefmajstro de ŭonbulismo okaze de la Tago de Granda Iluminiĝo kaj Fondo


지도자의 덕목
    
뜻깊은 원기 102년 대각개교절을 맞이하였습니다. 오늘은 은혜불이신 소태산 대종사께서 우주의 진리를 대각하시어 일원의 교법을 널리 드러내신 대환희의 날입니다. 우리 함께 이 날을 경축하며 세계를 불은화(佛恩化)하는데 앞장서야 하겠습니다.
지금 세계는 대시련기에 처해 있습니다. 이럴 때일수록 우리 한 사람 한 사람이 더욱 지혜로워지고, 사회 지도층이 높은 공공성과 도덕성을 발휘함으로써 새로운 세계로 거듭나기를 염원합니다. 
일찍이 소태산 대종사께서는 《최초법어》에서 ‘지도인으로서 준비할 요법’을 밝혀주셨습니다. 오늘을 맞아 여러분과 함께 지도자의 덕목을 생각해 보고자 합니다.

Virtoj de gvidanto

Jen venis la signifa Tago de Granda Iluminiĝo kaj Fondo en la 102a jaro de ŭonbulismo. Hodiaŭ estas la ĝojega tago, en kiu la bonfara budho Sotesano iluminiĝis pri la universa vero kaj diskonigis sian instruon pri unu cirklo. Ni ĉiuj kune festu ĉi tiun tagon kaj avangardu por plenigi la mondon per budhaj bonfaroj.
La nuna mondo troviĝas en la periodo de grandaj malfaciloj. Mi deziras, ke ju pli en tia tempo, des pli saĝa iĝu ĉiu unuopa homo kaj altajn porbublikan intereson kaj moralon havu la socia gvidantaro, tiel ke la mondo renaskiĝu kiel nova mondo.
Sotesano jam diris pri “la ĉefaj punktoj preparendaj por gvidanto” en “la Unua Prediko”. Okaze de la hodiaŭa tago mi ŝatus pensi virtojn de gvidanto kune kun vi.          

첫째, 지도자는 지도받는 사람 이상의 지식을 갖춰야 합니다. 
가정, 사회, 국가, 세계가 지금 우리에게 요구하고 있는 것은 책임 있게 조직을 이끌어 나갈 지혜와 역량을 갖춘 지도자입니다. 지도자는 반드시 지도자로서 지녀야 할 새로운 지식을 확충하는 데 지극한 정성을 들여야 합니다. 자신이 책임을 맡고 있는 조직의 현실과 전체의 상황을 면밀히 관찰하여 그 핵심을 파악할 줄 아는 통찰력이 있어야 합니다. 보다 긴 안목으로 조직의 미래를 내다보고 바람직한 방향으로 변화시킬 수 있는 높은 경륜을 지녀야 합니다. 또한 타인의 지혜를 활용하여 현실에 활용할 줄 아는 깊은 혜안도 있어야 하겠습니다. 
Unue, gvidanto pli multe sciu ol gvidato. 
Kiun la familio, socio, ŝtato kaj mondo postulas nun de ni, tiu homo estas gvidanto, kiu havas la saĝon kaj kapablon estri respondece la organizon. Li devas tutforte strebi pligrandigi novajn sciojn nepre havendajn por gvidanto. Li devas havi la klarvidan kapablon kompreni la kernon, observante detale la tutan realan situacion de la organizo sub sia respondeco. Li devas havi la altan aspiron ŝanĝi al dezirata direkto, antaŭvidante pli perspektive la estontecon de la organizo. Li devas havi ankaŭ la profundan saĝokulon apliki aliulan saĝon en la realo, utiligante ĝin.          
  
둘째, 지도자는 지도받는 사람에게 신용을 잃지 말아야 합니다.
지도자는 지도받는 사람에게 신용과 신뢰를 잃지 않도록 힘써야 합니다. 작은 약속부터 큰 약속에 이르기까지 자신이 한 약속을 반드시 지키고 실천함으로써 구성원의 모범이 되고 나아가 삶 자체가 조직의 자랑이 될 수 있도록 해야 합니다. 그리하여 지도자와 피지도자가 혼연일체가 되어 자신들이 꿈꾸는 행복 공동체를 만들어 가야 하겠습니다.
Due, gvidanto ne perdu la fidon de gvidato. 
Gvidanto devas strebi ne perdi la fidon kaj konfidon de gvidato. Li devas iĝi modelo por siaj membroj, observante nepre sian promeson, de malgranda ĝis granda, kaj fari sian vivon mem fiero de la organizo. Li do devas krei la feliĉan komunumon revatan de gvidanto kaj gvidato, unuigante komplete sin kun li.  
 
셋째, 지도자는 지도받는 사람에게 사리(私利)를 취하지 말아야 합니다. 
지도자에게는 필수적으로 높은 도덕성이 요구됩니다. 도덕성이 결여된 조직은 반드시 부패의 온상이 되어 사회 전체를 부도덕한 사회로 오염시키게 됩니다. 지도자가 피지도자에게 사리를 취하게 되면 피지도자도 저 마다 사리를 취함으로써 조직 전체가 물들 수밖에 없습니다. 지도자의 청렴과 청빈은 조직 전체를 건강하게 하는 것이며, 조직 전체의 행복이 곧 지도자 자신의 행복이라는 것을 알아야 하겠습니다. 
Trie, gvidanto ne serĉu personan profiton ĉe gvidato. 
Estas postulate, ke gvidanto nepre havu altan moralon. Organizo sen moralo tutcerte iĝas la varmbedo de korupto kaj malpurigas la tutan socion kiel malmoralan socion. Se gvidanto serĉas sian personan profiton ĉe gvidato, ankaŭ ĉiu gvidato same serĉas sian personan profiton kaj la tuta organizo ne povas ne infektiĝi de tio. Gvidanto devas scii, ke liaj pureco kaj honesta malriĉeco sanigas la tutan organizon kaj la feliĉo de la tuta organizo estas ĝuste lia feliĉo mem. 
     
넷째, 지도자는 지행합일(知行合一)이 되었는가를 늘 대조해야 합니다.
지도자는 자신의 이상을 현실에 구현하기 위한 시간표를 가져야 하며 그것을 실현하기 위해 열정을 가지고 추진해야 합니다. 또한 구성원과 소통하여 조직의 목표를 이뤄나갈 수 있도록 힘써야 합니다. 지도자는 과감하고 열정적인 추진력이 있어야 이상과 꿈을 현실화시켜서 새로운 역사를 창조할 수 있습니다.
Kvare, gvidanto konformigu agon al scio.
Gvidanto devas havi la horaron por realigi sian idealon kaj fervore strebi al la idealo. Li devas peni atingi la organizan celon, komunikiĝante kun siaj membroj. Nur se li havas kuraĝan kaj pasian impeton, li povas realigi idealon kaj revon kaj krei novan historion. 
  
지도자를 선택하는 것은 우리들의 몫입니다. 따라서 지금 우리에게 주어진 각자의 책임이 그 어느 때보다도 중요합니다. 우리가 선택한 사람이 훌륭한 지도자가 될 수 있도록 지혜를 모으고 합력하여 다 함께 행복한 공동체가 되도록 만들어 가야 합니다. 우리들 각자가 지도자로서의 지적능력과 신뢰성, 도덕성, 추진력을 탁마하여 간다면 이 세상은 머지않아 낙원세계가 될 것입니다.
Elekti gvidanton estas nia tasko. Respondeco nun donita al ni estas pli grava ol iam ajn antaŭe. Ni devas kolekti saĝon kaj havi kunlaboron por igi la homon elektitan de ni bonega gvidanto kaj por kune krei feliĉan komunumon. Se ni ĉiuj klopodas havigi al ni scion, fidon, moralon kaj impeton kiel gvidanto, ĉi tiu mondo fariĝos paradizo en la baldaŭa tempo. 

원기 102년 4월 28일
종 법 사
La 28an de aprilo en la 102a jaro (2017) de ŭonbulismo
Gjongsan,
la ĉefmajstro de ŭonbulismo
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172017.03.20 20:04

Pli kaj pli populariĝas la piedpilka matĉo dum Universalaj Kongresoj de Esperanto, kiu donas la bonan ŝancon ligi esperantistaron kun neesperantista publiko. La matĉo okazos ankaŭ dum la Seula UK.


Laste la stadiono estis decidita. Ĝi estas la subĉiela sportejo de la supermezlernejo Kyunghee. La kontraŭa teamo de la Esperanto-teamo estas la amatora piedpilka klubo de la Seua kvartalo Dongdaemungu, en kiu troviĝas nia kongresejo. Parenteze, la kvartala loĝantaro nombras pli ol 370 000.


* Fotoj: LEE Young-koo


La stadiono troviĝas en la piedira distanco (550 metroj) de ok minutoj de la kongresejo kaj do estas tre facile atingebla. Jen la mapo por atingi. La ruĝa flageto estas por ekiro kaj la blua por alveno. 


Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172017.03.02 22:22

Por kongresanoj de la Seula UK mi jam verkis plurajn utilajn artikolojn:

Ĉi-foje temas pri kongresaj hoteloj. Mi mem provis orientiĝi en la Google-mapo, sed la rezulto ne estis tiel kontentiga, precipe pri piedira vojo. Do mi decidiĝis verki "Kiel atingi vian hotelon kaj la kongresejon?". En la flughaveno nepre havigu al vi la metroan mapon de Seulo. Vi vidas nur la korean alfabeton sur la Daum-mapo. Konsilindas almenaŭ scipovi la korean alfabeton.

1. Courtyard Seoul Namdaemun - Marriott www.courtyardnamdaemun.com 
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 7a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Urbodomo" (City hall 시청역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "코트야드메리어트 서울 남대문" en la korea. La distanco estas 520 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metroan linion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion.  

2. Benikea Premier Hotel Dongdaemun www.benikeaddm.com 
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 2a aŭ 3a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Dongmyoap" (동묘앞역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "베니키아 프리미어 호텔 동대문" en la korea. La distanco estas 300 metroj. Laŭ la informo de la hotelo, la hotelo vidiĝas el la 2a elirejo kaj pli facilas trovi ĝin.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama metroa haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metroan linion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion.  

3. Benikea Hotel KP www.hotelkp.co.kr 
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 1a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Hoegi" (회기역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "베니키아 호텔 케이피" en la korea. La distanco estas 127 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama metroa haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metrolinion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion. Aŭ vi povas piediri de la ruĝa flageto ĝis la blua flageto. La distanco estas 950 metroj.

4. Benikea Hotel Flower www.flowerhotel.co.kr 
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 3a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Cheongnyangni" (역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "베니키아 호텔 플라워" en la korea. La distanco estas 600 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metrolinion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion. Vi povas busi (numeroj 120, 261, 147, 1222) kvar haltejojn aŭ piediri de la ruĝa flageto ĝis la blua flageto. La distanco estas 1600 metroj.

5. Blessing In Seoul cafe.naver.com/ blessing2013 
1) Kiel atingi la hotelon? (Adreso: Dodaemungu Wangsanno 295)
Eliru el la 1a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Hoegi" (회기역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "블레싱 인 서울" en la korea. La distanco estas 640 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metrolinion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion. Vi povas busi (numeroj 120, 261, 147, 1222) tri haltejojn aŭ piediri de la ruĝa flageto ĝis la blua flageto. La distanco estas 1300 metroj.
 

6. Hotel Unique www.uniquebzhotel.com 
1) Kiel atingi la hotelon? 
Eliru el la 1a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Sinimun" (신이문역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "유니크 바이 포레" en la korea. La distanco estas 610 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Vi povas busi (numeroj 120, 261, 147, 1222) du haltejojn aŭ piediri de la ruĝa flageto ĝis la blua flageto. La distanco estas 900 metroj.  

7. K City Hotel kcityhotel.com
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 5a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Cheongnyangni" (청량리역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "케이 시티" en la korea. La distanco estas 100 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metroan linion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion. Vi povas busi (numeroj 120, 261, 147, 1222) kvin haltejojn aŭ piediri de la ruĝa flageto ĝis la blua flageto. La distanco estas 2400 metroj.

8. K-haus Hotel www.k-haus.kr 
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 3a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Dongmyoap" (동묘앞역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "케이 하우스" en la korea. La distanco estas 290 metroj.

2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama metroa haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metrolinion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion.  

9. CMS-INN Seoul www.cmsinn.com 
1) Kiel atingi la hotelon?
Eliru el la 1a elirejo de la unualinia metroa haltejo "Hoegi" (회기역) - la ruĝa flageto kaj sekvu la bluan linion ĝis la blua flageto. Jen via hotelo "씨엠에스" en la korea. La distanco estas 150 metroj.
 
2) Kiel atingi la kongresejon?
Venu al la sama metroa haltejo kaj prenu nepre la UNUAN metrolinion ĝis la haltejo "Hankuk Univ. of Foreign Studies" (외대앞 en la korea). Bv. vidi la koncernan instrukcion. Aŭ vi povas piediri de la ruĝa flageto ĝis la blua flageto. La distanco estas 980 metroj.

10. Studentaj ĉambroj
La studenta domo troviĝas en la tereno de la universitato HUFS. 

* Rekomendindaj retejoj
Sociretilo: https://open.kakao.com/o/gvgmceq (UK2017-info)
Inter koreaj esperantistoj la senpaga telefona aplikaĵo Kakaotalk estas la plej populara sociretilo. Se vi interesiĝas pri la aplikaĵo, instalu ĝin en via telefono kaj aliĝu al la babilejo UK2017-info, en kiu vi povas informiĝi kaj demandi pri la UK kaj amikiĝi kun aliaj kongresanoj en la reala tempo.
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172017.03.01 06:02

Jam aperis la Dua Bulteno por mendi ekskursojn kaj hotelojn. Pluraj amikoj petas min rekomendi, simple pro tio, ke mi estas el Koreio. Mi loĝas jam 25 jarojn en Eŭropo. Tamen mi naskiĝis en Koreio kaj studis en Seulo. Mi do ŝatus helpi vin elekti iujn precipe el la tuttagaj kaj duontagaj ekskursoj. 
Koreio estas lando lingve tute fremda por multaj kongresanoj, trafike tre komplika kaj enurbe dense loĝata. Tial al ili malfacilas turismi sola sen loka akompananto. Mi rekomendas al vi mendi ekskursojn por pli multe ekscii pri la kongresaj lando kaj urbo. Jen mi koncize prezentas tri kialojn por ĉiu ekskurso. 

Tuttagaj ekskursoj
 
E1: KSZ, Imjingak
▶ Mardo kaj merkredo 9h00 – 17h30 Prezo: € 74
1. Viziti la unikan restaĵon de la malvarmmilita erao en la Korea duoninsulo dividita.
2. Vidi la plej grandan naturrezervejon de Azio, kiu estas senhoma dum pli ol 60 jaroj.
3. Kompreni ardan popolan deziron pri la nacia unuiĝo.  

E2: Korea Folklora Vilaĝo, Fortikaĵo Hwaseong 
▶ Merkredo kaj ĵaŭdo 9h00 – 17h30 Prezo: € 49
1. Rigardi korean vivon antaŭ pluraj jarcentoj en la granda vilaĝo abunda je tradiciaj diversaj domoj kaj distraj spektakloj.
2. Rememori la lokon, kie filmitaj estis multaj koreaj historiaj filmoj kaj televidaj dramoj.
3. Vidi la korean unikan defendan sistemon de la 18a jarcento (Uneska heredaĵo).

E3: Vilaĝo Hanok en Jeonju 
▶ Merkredo 8h00 – 18h30 Prezo: € 56
1. Viziti unu el la ĉefaj turismejoj de la sudokcidenta parto de Koreio.
2. Vidi la kvartalon de dense lokitaj koreaj tradiciaj loĝdomoj en la urbocentro.  
3. Gustumi lokajn specialajn manĝaĵojn.

E4: Buyeo, iama ĉefurbo de Baekje
▶ Lundo kaj merkredo 8h00 – 18h00 Prezo: € 48
1. Viziti la lastan ĉefurbon de la antikva dinastio Baekje (18 a.K.–660) (Uneska heredaĵo).
2. Vidi la tumulan reĝtombaron kaj aliajn antikvajn historiaĵojn.
3. Ĝui montpejzaĝon el plezurŝipo.

E5: Templo Jeondeungsa en Ganghwa, Marska sperto 
▶ Merkredo kaj vendredo 9h00 – 18h00 Prezo: € 48
1. Viziti la kvaran plej grandan insulon, enirejon al la rivero Hangang, kiu trakuras Seulon.
2. Vidi la budhanan templon ekkonstruita en la 4a jarcento, kiu konservis La Kronikojn (1413-1865) de la Dinastio Joseon. 
3. Sperti tre raran okazon kapti konkojn, krabojn kaj aliajn vivulojn en mara ŝlimo.  

E6: Templo Silleuksa en Yeoju, Ceramika Muzeo en Icheon 
▶ Merkredo 9h00 – 18h00 Prezo: € 49
1. Viziti la solan budhanan templon de Koreio, kiu estis konstruita ĉe riverbordo.
2. Ĝui pacan pejzaĝon, en kiu harmonias malalta montaro kaj vasta rivero.  
3. Konatiĝi kun la historio kaj tradicio de korea ceramika arto. 

Duontagaj ekskursoj

D1: Palaco Gyeongbokgung, Gwanghwamun, Sarangchae 
▶ Vendredo 8h00 – 12h00 Prezo: € 28 
* La enira pordego Gwanghwamun al Gyeongbokgung (Foto: http://photos.miceseoul.com/)
1. Viziti la reĝan ĉefpalacon de la dinastio Joseon, la simbolon de la nacia suvereneco.
2. Vidi aparte la konstruaĵon, en kiu kreiĝis la korea alfabeto 'hangulo'.
3. Rigardi koreajn tradiciajn metiaĵojn kaj la materialojn rilatajn al la sinsekvaj prezidentoj.   

D2: Palaco Changdeokgung, Stratoj de Insadong
▶ Mardo 8h00 – 12h00 Prezo: € 29
1. Viziti la palacon plej longatempe loĝatan de reĝoj (Uneska heredaĵo) kaj strukturitan konforme al la ĉirkaŭa naturo.
2. Admiri la solan malantaŭĝardenon de koreaj palacoj, kiu reprezentas koreajn tradiciajn ĝardenojn. 
3. Promeni en la tradiciaj stratoj plenaj de antikvaĵejoj, artvendejoj, butikoj, galerioj kaj teejoj.

D3: Dezajna Placo Dongdaemun, Bazaro Gwangjang 
▶ Lundo 8h00 – 12h00 Prezo: € 24
1. Vidi propraokule, kiel la sporta komplekso ŝanĝiĝis al la plej moderna dezajna placo.
2. Viziti la korean modan nabon enhavantan dezajnan muzeon, dezajnan galerion, historian salonon kaj ekspoziciejojn. 
3. Ĝui la unuan korean ĉiutagan bazaron plenan de homoj, varoj kaj manĝaĵoj.

D4: Piediro laŭ la urbomuro Hanyang
▶ Lundo 8h00 – 12h00 Prezo: € 23
1. Jen bonega ŝanco grimpi sur la monton, kiu ĉirkaŭas la Seulan centron.
2. Promeni laŭ la urbomuro konstruita en la 14a jarcento.
3. Renkonti la ekologian medion, historion, kulturon kaj naturon de Seulo - fascina rigardo al la Seula urbocentro, kie harmonias tradicio kaj moderno.

D5: Botanikejo Hongneung 
▶ Ĵaŭdo 8h00 – 12h00 Prezo: € 23
1. Viziti la unuan botanikan arbaron en la estinta tombo de la imperiestrino.
2. Vidi koreajn diversregionajn plantojn.
3. Ĝui promenadon en la arbaro, fuĝante de la somera varmego.   

D6: Seula Turo en Namsan, Itaewon
▶ Merkredo 18h00 – 22h00 Prezo: € 30 
1. Supreniĝi al unu el la plej altaj punktoj de Seulo.
2. Ĝui noktan pejzaĝon de Seulo el ĉiu direkto.
3. Viziti la multkulturan kvartalon de Seulo.

D7: Koreaj Manĝaĵoj 
▶ Ĵaŭdo 13h00 – 18h00 Prezo: € 34
1. Viziti la rizkukan muzeon. 
2. Konatiĝi kun korea kuirarto.
3. Vidi ankaŭ multajn koreajn manĝaĵojn uzatajn en tradiciaj ritoj.   

D8: Nacia Muzeo, Hangula Muzeo 
▶ Dimanĉo 13h00 – 17h00 Prezo: € 28
1. Pli multe ekscii pri la korea historio kvinmiljara.
2. Vidi multajn naciajn trezorojn.
3. Konatiĝi kun la ekesto, populariĝo kaj lastatempa disvastiĝo de hangulo.

Mi esperas, ke la supraj kialoj iom helpos vin elekti taŭgajn ekskursojn laŭ viaj preferoj, scivoloj kaj interesoj.
Verkis CHOE Taesok
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172017.02.23 19:35

Jen mi priskribas la tuttagajn ekskursojn de la 102a Universala Kongreso en Seulo. La teksto estis liverita por la Dua Bulteno.

Duontagaj ekskursoj

D1: Palaco Gyeongbokgung, Gwanghwamun, Sarangchae 
▶ Vendredo 8h00 – 12h00 Prezo: € 28 
* La palaco Gyeongbokgung (Foto: KANG Hongu
La palaco Gyeongbonkgung ekkonstruita en 1395 estis la reĝa ĉefpalaco de la dinastio Joseon ĝis 1592, kiam japanaj invadistoj forbruligis la plejparton de la palacaj konstruaĵoj. La palaco servis kiel la domo de reĝoj kaj reĝa personaro kaj ankaŭ kiel la registara oficejo. La palaco estis ekrestaŭrita en 1865. La palaco, la simbolo de nacia suvereneco, estis sisteme detruita dum la japana okupo, sed la restaŭrado estis lanĉita en 1990. La palaco nun kun preskaŭ originala formo estas rigardata kiel la plej bela kaj granda el ĉiuj kvin palacoj de la dinastio Joseon. En ĝi troviĝas ankaŭ la nacia palaca muzeo kaj la nacia folklora muzeo.    
Gwanghwamun estas la enira ĉefpordego al la palaco Gyeongbokgung. Sarangchae estas la historia memordomo de la korea prezidentejo, kiu prezentas la pasintecon, nunecon kaj estontecon de Koreio kaj Seulo kaj eksponas ankaŭ koreajn tradiciajn metiaĵojn kaj la materialojn rilatajn al la sinsekvaj prezidentoj. 

D2: Palaco Changdeokgung, Stratoj de Insadong
▶ Mardo 8h00 – 12h00 Prezo: € 29
La palaco Changdeokgung estis ekkonstruita en 1405 kiel la dua palaco oriente de Gyeongbokgung, sed rolis kiel la ĉefpalaco post la forbrulo de Gyeongbokgung. La palaco estis plej longatempe loĝata de reĝoj kaj plej preferataj de multaj princoj. Kompare kun Gyeongbokgung, kiu estis konstruita por intence montri la dinastian dignecon, Changdeokgung estis strukturita konforme al la ĉirkaŭa naturo kaj sekvis la palacan tradicion de pli frua epoko kaj plej bone konservas la originalan formon el ĉiuj kvin palacoj de la dinastio Joseon. La malantaŭĝardeno de Changdeokgung estas la sola malantaŭĝardeno de koreaj palacoj kaj reprezentas koreajn tradiciajn ĝardenojn. Pro sia alta valoro la palaco estis listigia en 1997 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko.       
Insadong troviĝas pli ol 600 jarojn en la kerna parto de Seulo kaj estas konata kiel tradicia areo kaj reprezentas la kulturan historion de Koreio. Ĝiaj stratoj estas plenaj de antikvaĵejoj, artvendejoj, butikoj, galerioj, kafejoj, teejoj kaj restoracioj. Insadong estas unu el la plej popularaj seulaj turismejoj por eksterlandoj.

D3: Dezajna Placo Dongdaemun, Bazaro Gwangjang 
▶ Lundo 8h00 – 12h00 Prezo: € 24
La dezajna placo Dongdaemun estas multkultura komplekso kaj estas grava orientilo de Seulo por urba disvolviĝo. La placo granda konstruaĵareo estas korea moda nabo kaj populara turisma destino. La placo estis kontruita en la estinta loko de la bazopilka kaj la piedopilka stadionoj. La placo enhavas informejojn, dezajnan muzeon, dezajnan galerion, historian salonon, konferencejojn, ekspoziciejojn kaj aliajn. 
La bazaro Gwangjang estis malfermita en 1905 kaj estas la unua kaj plej granda ĉiutaga bazaro de Koreio. La bazaro havas pli ol 5000 vendejojn de teksaĵoj, vestaĵoj, manlaboraĵoj, tradiciaj medicinaĵoj, kuirujoj, memoraĵoj kaj aliaj varoj. Estas ankaŭ multaj manĝejoj de korea tradicia kuirarto. La bazaro estas fama per mungfaba patkuko (bindaettok), narkotika algorizaĵo (mayakgimbap). Vi ekkonos korean viglan bazaron plenan de homoj kaj varoj.    

D4: Piediro laŭ la urbomuro Hanyang
▶ Lundo 8h00 – 12h00 Prezo: € 23
En 1396 Hanyang (la malnova nomo de Seulo) estis ĉirkaŭmurita je 18.6 kilometroj por defendi kaj protekti la ĉefurbon de la dinastio Joseon. La muro ligas kvar montojn en la urbo kaj havas kvar pordegojn kaj kvar pordojn. La muro estis multe detruita dum la japana okupo kaj la korea milito kaj nun estas 70-procente restaŭrita. Ĉirkaŭ la urbomuro estas pli ol 100 naciaj kaj urbaj kulturaj trezoroj. 
Ni piede ekskursos laŭ la urbomuro sur la monto Bukaksan kaj entute 3.5-kilometra estas la itinero: la parko Waryong – Malbawigil – la pordo Sukjeongmun – la pordo Changeuimun. Dum la monta promenado vi renkontos la ekologian medion, historion, kulturon kaj naturon de Seulo. La plej alloga estas fascina rigardo al la Seula urbocentro, kie harmonias tradicio kaj moderno.

D5: Arboreto Hongneung 
▶ Ĵaŭdo 8h00 – 12h00 Prezo: € 23
La arboreto (botanikejo) Hongneung situas en la orienta parto de Seulo, do proksime de la kongresejo kaj estas la eksperimenta arbaro de la Korea Arbara Esplorinstituto. La loko antaŭe estis la tombo de la imperiestrino Myeongseong. Post la translokigo de la tombo la arboreto estis establita en 1922 kaj estas la unua arboreto de Koreio. Nun troviĝas entute 1224 arbospecioj kaj 811 herbospecioj. Kreskigataj estas tre raraj plantoj de Koreio kaj ankaŭ de diversaj eksterlandoj. La arboreto celas kaj sciencan studadon kaj priarbaran edukadon. Vi ekkonos koreajn diversregionajn plantojn kaj ĝuos promenadon en la arbaro, fuĝante de somera varmego.   

D6: Seula Turo en Namsan, Itaewon
▶ Merkredo 18h00 – 22h00 Prezo: € 30 
La seula turo YTN estis finkonstruita en 1975 sur la pinto de la monto Namsan en la urbocentro. La turo havas elsendan kaj turisman funkciojn. La turo estas alta je 236 metroj kaj markas la plej altan punkton en Seulo krom la monda turo Lotte. Supre de la turo estas elrigardejo, el kiu vidiĝas la tuta Seulo en hela tago. La grundo de la elrigardejo rondiras en 48 minutoj.
Itaewon estas seula areo populara por seulanoj kaj eksterlandaj turistoj. La areo estas loĝata de multaj eksterlandanoj kaj usonaj soldatoj kaj karakterizas sin per diverslandaj kulturoj. Ĉi tie oni povas ĝui baratan, pakistanan, turkan, tajlandan, germanan, hispanan, italan, anglan, francan kaj meksikan kuirartojn, kiuj ne vaste haveblas en Koreio. Troviĝas multaj vendejoj, kiuj vendas ne nur koreajn produktaĵojn, sed ankaŭ aŭtentikajn importaĵojn. Do Itaewon estas konata kiel “Okcidenta kvartalo”.    

D7: Koreaj Manĝaĵoj 
▶ Ĵaŭdo 13h00 – 18h00 Prezo: € 34
En korea kuirarto estas ne nur kimĉio kaj bulgogio, sed sennombraj atrakciaj manĝaĵoj. Unu el ili estas rizkuko (tteok), kiu estas farata el la faruno de glueca rizo kun diversaj nuksoj, fruktoj kaj aliaj ingrediencoj. Ni vizitos la rizkukan muzeon en la urbocentro. Eksponataj estas diversaj rizkukoj ĝuataj dum festotagoj kaj festenoj en Koreio kaj ankaŭ sezonaj rizkukoj. Vi vidos ankaŭ multajn koreajn manĝaĵojn uzatajn en tradiciaj ritoj.   

D8: Nacia Muzeo, Hangula Muzeo 
▶ Dimanĉo 13h00 – 17h00 Prezo: € 28
La nacia muzeo de Koreio estas la ĉefmuzeo de koreaj historio kaj arto kaj estas la kultura organizaĵo, kiu reprezentas Koreion. La muzeo estis establita en 1945 kaj ne nur montras ekspoziciaĵojn, sed ankaŭ plenumas diversajn studojn kaj esplorojn en la kampoj de arkeologio, historio kaj arto. La muzeo konsistas el 6 sekcioj kaj 50 ĉambroj kun 12, 044 objektoj. Alte valoraj estas la ora krono el la 5a jarcento, la pensanta bodisatvo el la 7a jarcento, la ceramika incensujo el la 12a jarcento kaj la 5-etaĝa pagodo el la 14a jarcento. La muzeo kun pli ol tri milionoj da vizitantoj jare estas unu el la plej multe vizitataj muzeoj en la mondo.
La nacia hangula muzeo temas pri hangulo, la korea alfabeto. La muzeo estis establita en 2014 kaj konservas historiajn restaĵojn de hangulo. Hangulo estis kreita de la reĝo Sejong en 1443, por ke la simpla popolo povu skribi la korean lingvon. Ĝis tiam la ĉinaj skriboj estis uzataj de kleruloj. Vi konatiĝos kun la ekesto, populariĝo kaj lastatempa disvastiĝo de hangulo.
Verkis CHOE Taesok
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172017.02.23 19:34

Jen mi priskribas la tuttagajn ekskursojn de la 102a Universala Kongreso en Seulo. La teksto estis liverita por la Dua Bulteno.

Tuttagaj ekskursoj

E1: KSZ, Imjingak  
▶ Mardo kaj merkredo 9h00 – 17h30 Prezo: € 74
La korea senarmeigita zono (KSZ) estis establita ĉe la fino de la korea milito en 1953 por servi kiel bufrozono inter Norda kaj Suda Koreioj. La zono longa je 250 kilometroj kaj vasta je 4 kilometroj estas natura kaj senhoma kaj estas la plej granda naturrezervejo de Azio, kiu abundas je faŭno kaj flaŭro. Ene de la zono estas la renkontiĝejo Panmunjeom inter la du ŝtatoj en la komuna sekureca areo. La zono distancas je ĉirkaŭ 70 kilometroj de Seulo.    
Imjingak estas parko ĉe la bordo de la rivero Imjingang proksime de KSZ. La parko havas multajn statuojn kaj monumentojn rilatajn al la korea milito (1950-1953). La parko estis fondita por konsoli homojn el ambaŭ flankoj, kiuj ne povas reveni al siaj hejmlokoj, familioj, parencoj aŭ amikoj pro la dividiĝo de la Korea duoninsulo. El la elrigardejo vidiĝas tero de Norda Koreio. Dum la ekskurso vi propraokule ekkonos la solan regionon de la mondo, kiu estas ankoraŭ neunuigita, kaj spertos la unikan restaĵon de la malvarmmilita erao.    

E2: Korea Folklora Vilaĝo, Fortikaĵo Hwaseong 
▶ Merkredo kaj ĵaŭdo 9h00 – 17h30 Prezo: € 49
La korea folklora vilaĝo Minsokchon estas subĉiela viva muzeo en la urbo Yongin kaj komplekse prezentas la folkloran vivon de la 500-jara dinastio Joseon. La vilaĝo estas tre populara turismejo kaj por koreoj kaj por eksterlandanoj. Ĝi estis fondita en 1974 por montri elementojn de koreaj tradiciaj vivo kaj kulturo. Estas replikoj de ĉirkaŭ 270 tradiciaj konstruaĵoj de malsamaj sociaj klasoj el diversaj regionoj. La vilaĝo havas ankaŭ tradician bazaron, manĝejojn kaj manlaborejojn. Roluloj amuzas vizitantojn per tradiciaj ludoj kaj spektakloj. Vizitantoj povas rigardi kaj mem sperti korean tradician kulturon.
La fortikaĵo Hwaseong estas defenda muro, kiu estas longa je 6 kilometroj kaj ĉirkaŭas la centron de la urbo Suwon. La reĝo Jeongjo translokis la tombon de sia patro al Suwon fine de la 18a jarcento kaj ĉirkaŭigis ĝin per defenda fortikaĵo. La fortikaĵo havas kvar pordegojn, bastionojn, kanonturojn, fumsignalajn turojn, arkpafejojn, gvatoturojn, sekretajn pordojn kaj aliajn. La fortikaĵo entenas ĉiujn elementojn de korea fortikaĵo kaj bone montras la arkitekturan teknikon de korea fortikaĵo. La fortikaĵo estis listigita en 1997 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko. Vi ekkonos la defendan sistemon de koreaj tiamuloj.

E3: Vilaĝo Hanok en Jeonju 
▶ Merkredo 8h00 – 18h30 Prezo: € 56
* Hanoko, korea tradicia domo

Jeonju estas grava urbo de la sudokcidenta regiono de Koreio. La urbo estis la ĉefurbo de la dinastio Hubaekje (892-936) kaj la spirita ĉefurbo de la dinastio Joseon (1392-1897), kies fondreĝo devenis de la urbo. La urbo estas konata kiel la urbo de tradiciaj artoj kaj estas unu el la plej vizitataj turismaj urboj en Koreio. 

* Esperantistoj manĝas bibimbapon.

La plej alloga turismejo estas la vilaĝo Hanok, kiu signifas ‘korea tradicia domo’. La vilaĝo estis ekformita antaŭ 100 jaroj kontraŭ la disvastiĝo de japanaj loĝdomoj en la urbo kaj situas nun en la urbocentro. Dense troviĝas pli ol 800 koreaj tradiciaj domoj konstruitaj konforme al la urba medio. Ili kun aliaj pli fruaj koreaj tradiciaj konstruaĵoj forte kontrastas kun la moderna urboparto kaj donas tre specialan ĝuon. En la vilaĝo vi ĝuos ne nur impresajn hanokojn, sed ankaŭ diversajn tradiciajn spertojn. Ankaŭ la urbo estas fama per multnombraj almanĝaĵoj kaj bongustaj manĝaĵoj, ekzemple, bibimbapo (miksita rizo kun multaj sezonaj legomoj) kaj loka makolio kun diversaj medikamentaj materialoj. Krome, la urbo estas la centro de pansorio (ĝenro de korea muzika rakontado plenumata de unu kantisto kaj unu tamburisto), kiu estis listigita de Unesko en 2003 kiel nemateria kultura heredaĵo de la homaro. Vi do ekkonos buntajn tradiciajn elementojn de Koreio en la provinca urbo. 

E4: Buyeo, iama ĉefurbo de Baekje
▶ Lundo kaj merkredo 8h00 – 18h00 Prezo: € 48
Buyeo (la historia nomo: Sabi) estis la lasta ĉefurbo (538-660) de la dinastio Baekje (18 a.K.–660). Buyeo devenas de la nomo de la antikva korea regno Buyeo (2a jarcento a.K.-494), kiu regis en la nuna regiono de Manĉurio. En la regiono la kultura komplekso de Baekje estis establita kaj la historiaj areoj estis listigitaj en 2015 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko. La komplekso inkluzivas la fortikaĵon Busosanseong, la reĝtombaron Neungsanni, la templon Jeongnimsa kaj fortikaĵon Naseong. Ĉiuoktobre okazas la kultura festivalo de Baekje.
En kaj ĉirkaŭ la urbo estas multaj historiaj restaĵoj de la dinastio Baekje. Ni vizitos la reĝtombaron, la surmontan fortikaĵon, la rokon Nakhwaam, el kiu laŭlegende tri mil servistinoj ĵetis sin en la riveron pro la disfalo de sia dinastio, la nacian muzeon kun multaj arkeologiaj malkovraĵoj, la templon Jeongnimsa kun kvinetaĝa granita pagodo, la unuan artefaritan lagon de Koreio kaj aliajn. Krome ni ĝuos montpejzaĝon per plezurŝipo. Vi ekscios pri la 700-jara dinastio Baekje, kiu regis en la Korea duoninsulo kun la aliaj du regnoj de Goguryeo kaj Silla. 

E5: Templo Jeondeungsa en Ganghwa, Marska sperto 
▶ Merkredo kaj vendredo 9h00 – 18h00 Prezo: € 48
Ganghwa estas la nomo de la insulo proksime de Incheon. Pro sia unika geografia situo ĝi influis la leviĝon kaj ruiniĝon de siatempaj potencoj. Estas dirite, ke Dangun, la fondinto de la korea antikva dinastio Gojoseon (?-108 a.K.), konstruis altaron sur la pinto de la monto Manisan kaj donis oferojn al siaj prauloj. En la 13a jarcento la kortego de la dinastio Goryeo rifuĝis en la insulo kaj Ganghwa rolis kiel la dua ĉefurbo, kiam Mongolio invadis Koreion en 1232. Post kiam Goryeo kapitulacis al la mongoloj, militistaj koreaj elitoj ribelis (1270-1273) kontraŭ Goryeo kaj la mongola potenco. Ĉi tie okazis bataloj kontraŭ franca, usona kaj japana mararmeoj en la dua duono de la 19a jarcento.            
La templo Jeondeungsa estis fondita en la kvara jarcento kaj pro fajro restaŭrita en 1621. Ekde de 1678 la templo estis unu el la kvar lokoj, kiuj konservis La Kronikojn (1413-1865) de la Dinastio Joseon. La Kronikoj estis listigitaj en 1997 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko. La regiono havas vastan marskon. Vi spertos tre raran okazon propramane kapti konkojn, krabojn kaj aliajn vivulojn en mara ŝlimo.  

E6: Templo Silleuksa en Yeoju, Ceramika Muzeo en Icheon 
▶ Merkredo 9h00 – 18h00 Prezo: € 49
Yeoju situas en la loko de ebenaĵo kaj altaĵo ĉe la rivero Namhangang kaj estas fama per sia bongusta rizo. La templo Silleuksa estas la sola templo en Koreio, kiu estis konstruita ĉe riverbordo. La templo estis fondita de la fama budhana monaĥo Wonhyo en 580. Ĝi fariĝis preĝloko dediĉita al la tombo de la reĝo Sejong (1397-1450), kiu estis translokita en 1469 al Yeoju. La templo havas plurajn trezorojn kaj en ĝia korto staras 500-jara junipero kaj 600-jara ginko.
La ceramika muzeo situas en Icheon najbare de Yeoju. Icheon estas konata kiel la centro de korea ceramika industrio kaj establis la ceramikartan vilaĝon kun pli ol 200 ceramikaj metiejoj, kie oni povas rigardi kaj aĉeti altnivelajn ceramikaĵojn. Vi konatiĝos kun la historio kaj tradicio de korea ceramika arto. 
Verkis CHOE Taesok
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172017.02.08 01:34

La teksto estis liverita por la revuo ESPERANTO.

Koreio (Korea Respubliko) kaj ĝia ĉefurbo Seulo eniros en la liston de la landoj kaj urboj, kiuj gastigis pli ol unufoje la Universalan Kongreson de Esperanto. En 1994 la 79a UK kun 1776 partoprenantoj okazis en Seulo kaj la kongreso estis taksita kiel unu el la plej bone organizitaj kaj sukcesaj Universalaj Kongresoj. En la ĉi-jara julio denove en Seulo okazos la 102a UK. Iuj el vi jam aliĝis, aliaj cerbumas, ĉu iri al la sola regiono de la mondo, kiu estas ankoraŭ neunuigita, al la lando, kie lastatempe entute pli ol dek milionoj da kandeloj surstrate brulis sen polica perforto kaj homa vundo por elpostenigi la nunan prezidenton, kaj al la lando, kies Esperanto-movado estas laŭdata pro sia vigla aktivado en la interreta epoko.    

Geografie Koreio situas en la Korea duoninsulo en ekstrema Azio, najbare de Ĉinio, Japanio kaj Rusio. La teritorio kun 100 000 km2 da areo estas plejparte montara; la orienta regiono havas altajn montĉenojn kaj malvastajn marbordajn ebenaĵojn kaj la okcidenta regiono havas malaltajn montojn kaj vastajn marbordajn ebenaĵojn. Estas 20 naciaj parkoj precipe en montaroj kaj ĉirkaŭ 3000 insuloj precipe en la suda kaj la okcidenta regionoj. La tuta lando estas bone konektita per 4200 kilometroj da 31 ekspresvojaj linioj kaj per 3873 kilometroj da 95 fervojaj linioj. La klimato kun klaraj kvar sezonoj estas vintre seka kaj malvarma, somere humida kaj varma. Dum la kongresa periodo la temperaturo povas esti de 23℃ ĝis 36℃. La loĝantaro estas 51 515 000 kaj ili estas 99-procente koreoj laŭetne, sed pli kaj pli kreskas alietnaj loĝantoj.


* La Korea duoninsulo estas plejparte montara.


Historie Koreio havas ĉirkaŭ 5000 jarojn. Estis skribite, ke en 2333 a.K la unua antikva dinastio Gojoseon estis fondita de Dangun. Sekvis la periodo de la tri regnoj de Goguryeo, Baekje kaj Silla. La lasta venkis la aliajn du kaj unuigis parte la landon en 676, sed la nordan parton de Goguryeo, inkluzive Manĉurion, okupis la nove fondita regno Balhae. Estas notinde, ke la miljara ĉefurbo de Silla, Gyeongju kun multaj historiaj trezoroj estis listigita kiel monda kultura heredaĵo de Unesko. Sekve la Korean duoninsulon regis la dinastioj Goryeo (918-1392) kaj Joseon (1392-1897), kiu en 1897 deklaris sin la Korea Imperio. Japanio okupis Koreion de 1910 ĝis 1945. Post la dua mondmilito la Korea duoninsulo estis dividita en Norda kaj Suda Koreioj. La popolo suferis interfratan militon dum tri jaroj (1950-1953) kaj tamen sindone penadis por evoluigi sian landon, kreante la esprimon “Miraklo ĉe la rivero Hangang”.


* La reĝo Sejong inventis la korean alfabeton 'hangulo' kun 28 literoj en 1443.


Ekonomie en 2015 Koreio okupis la 15an lokon de la mondo laŭ la malneta enlanda produkto kaj la pokapa enlanda produkto estis 27 195 usonaj dolaroj. La lando estas internacie konata kiel produktisto de inteligentaj telefonoj, duonkondukaĵoj, ŝtaloj, aŭtomobiloj, pintkvalitaj elektronikaĵoj kaj gigantaj ŝipoj. En 2015 Koreio havis la plej rapidan averaĝan interretan konekton en la mondo kaj 85 procentoj de la loĝantaro uzis interreton. Kulture Koreio estas tre riĉa kaj nun havas 12 mondajn kulturajn heredaĵojn kaj 19 nemateriajn kulturajn heredaĵojn de Unesko. Aktivas eleksterlandaj kaj naciaj religioj, interalie kristanismo, budhismo, katolikismo, ŭonbulismo, konfuceismo kaj ĉondoismo.

Kuirarte Koreio estas tre alloga. Ingrediencoj kaj pladoj multe varias laŭ provincoj. La korea reĝkorta kuirarto konsistis el la unikaj ĉiuregionaj specialaĵoj. Estas restoracioj, kiuj servas la reĝkortan kuirarton. Korea manĝo estas ĝenerale bazita sur rizo, nudelo, tofuo, ĝardena aŭ sovaĝa legomo, fiŝo, marherbo kaj viando. Legomoj estas pli konsumataj ol viandoj. Tradicie manĝaĵoj surtabliĝas ne pladon post plado, sed samtempe por komuna manĝo. Ĉiu prenas laŭ sia plaĉo. Koreoj manĝas rizon kaj supon per kulero kaj almanĝaĵojn per bastonetoj. Estas notinde, ke kuiritan rizon akompanas multnombraj almanĝaĵoj kune kun supo. La plej konata almanĝaĵo estas kimĉio, kiu estas fermentigita el pekina brasiko, akra papriko, ajlo, rafano kaj aliaj spicoj. Akvo aŭ hordea teo estas senpaga en manĝejoj.     

* Korea manĝtablo kun multaj almanĝaĵoj


Seulo, la kongresurbo, estas la ĉefurbo de Koreio ekde 1394. De la antikva tempo ĝi rolas kiel la centro de politiko, ekonomio, socio kaj kulturo de la lando. La urbon trakuras la rivero Hangang kaj ĉirkaŭas montoj. Dek milionoj da homoj vivas kaj la loĝdenseco estas tre alta. Ĝi gastigis la Aziajn Ludojn en 1986, la Somerajn Olimpikajn Ludojn en 1988, la Piedpilkan Mondpokalon en 2002, la Pintkunvenon de G20 en 2010, la Nuklean Sekurecan Pintkunvenon en 2012 kaj plurajn mondskalajn eventojn. La urbo estis nomita la monda dezajna ĉefurbo por la jaro 2010 kaj estas la naskiĝejo de “korea popmuziko” kaj “korea ondo”. Ĝi havis pli ol dek milionojn da internaciaj turistoj en 2014 kaj fariĝis la 9a plej vizitata urbo de la mondo. 

* La Seula urbodomo


En kaj ĉirkaŭ Seulo troviĝas kvin mondaj kulturaj heredaĵoj de Unesko. La urbo estas turisme fascina loko, ke tradicio kaj moderno harmonie kontrastas unu kun la alia. Por ke kongresanoj ĝuu kaj tradicion kaj modernon de Seulo, la UK aranĝos interesajn ekskursojn al la jenaj destinoj: palacoj de la dinastio Joseon, tradiciaj stratoj de Insadong la dezajna placo Dongdaemun, la unua ĉiutaga tradicia bazaro Gwangjang, promenvojo laŭ la surmonta urbomuro Hanyang, la unua arboreto Hongneung, la multkultura areo Itaewon, la rizkuka muzeo, la nacia muzeo kaj la hangula muzeo.

Temas pri la Korea Esperanto-movado. Koreoj ekkonis kaj lernis Esperanton jam de la 1910-aj jaroj, precipe koreaj studentoj en Ĉinio kaj Japanio. Ili poste disvastigis ĝin en sia patrujo sub la japana okupo. Estas konate, ke la plej frua esperantisto estis HONG Myungheui (1888-1986), verkisto kaj poste vicĉefministro de Norda Koreio. En 1920 Verda E. KIM gvidis la unuan publikan lingvokurson en Koreio, post kiu li kaj la finintoj fondis Korean Asocion Esperantistan. 

Samjare la japana kolonia registaro proklamis transiron de militista subpremo al kultura politiko kaj permesis aperigon de koreaj ĵurnaloj kaj diversaj gazetoj. Ĉe ili esperantistoj okupis gravajn postenojn, aperigis Esperanto-literaturaĵojn, publikigis multajn artikolojn pri la graveco kaj ideo de Esperanto, prezentis Esperanto-librojn eksterlandajn kaj aranĝis regulajn Esperanto-rubrikojn. Estis la ora tempo de Esperanto en Koreio. De la fino de la 1930-aj jaroj la registaro furioze subpremis la lingvon kaj kulturon de Koreio kaj enkarcerigis plurajn esperantistojn kaj persekutis la Esperanto-movadon. 

Dum kaj post la korea milito la urbo Daegu fariĝis la nova centro de la Esperanto-movado. La tiea universitato Cheonggu oficiale enkondukis Esperanton sub la gvido de HONG Hengwi, kun kiu kunlaboris la estonta UEA-prezidanto LEE Chong-Yeong. En 1975 la du organizoj de Korea Esperanto-Instituto kaj Korea Esperanto-Societo kunfandiĝis al Korea Esperanto-Asocio, kies sidejo dekomence troviĝas en Seulo. En la 1960-aj kaj 70-aj jaroj Esperanto estis populara inter studentoj. La revuo La Espero el Koreio aperis de 1976 ĝis 1994 kaj la asocia organo La Lanterno Azia atingis sian 338an numeron en decembro 2016. La asocio kun centoj da aktivaj membroj havas 16 filiojn kaj filietojn tra la tuta lando kaj organizis sian 48an kongreson en oktobro 2016. Seula Esperanto-Kulturcentro organizis entute 300 lingvokursojn ekde 1991. Namganga Esperanto-lernejo okazigas kursokunvenon en ĉiuj printempo kaj aŭtuno ekde 1998. Esperanto estas instruata nun en 2 universitatoj kaj 10 lernejoj. Koreaj esperantistoj multe utiligas sociretajn servojn, precipe Kakaotalk, por informi novaĵojn, praktiki kaj lerni Esperanton kaj eĉ rekte elsendi Esperanto-renkontiĝojn.    

Krome, antaŭ kaj post la UK okazos aliaj gravaj aranĝoj: la 50a ILEI-Kongreso (15 julio – 22 julio en Busano), la 90a SAT-Kongreso (29 julio – 5 aŭgusto en Seulo), la 13a Internacia Meditado (29 julio – 1 aŭgusto en Iksano) kaj la 7a Staĝo de Liberaj Lernejoj por Geknaboj (29 julio – 6 aŭgusto en Goesan). Do, jam veninte al Koreio, bonvolu ne maltrafi ankaŭ ilin por pli multe ekscii “la landon de matena kvieto” kaj amikiĝi kun la homama, pacama kaj gastama popolo.
Verkis CHOE Taesok
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016.12.10 05:14

Okaze de la Seula Universala Kongreso en 2017
Bonvenonon al Ŭonbulismo
– 13a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado –


* Jen video de la 9a IERM

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) ĉiujare okazigas renkontiĝon kun diversaj programeroj, en kiu oni povas praktiki meditadon, fari komunajn ekskursojn al vizitindaj lokoj, sperti korean kulturon, ekkoni pri ŭonbulismo kaj tiel plu. Kadre de la 13a IERM, EAŬ organizas la specialan eventon “Bonvenon al Ŭonbulismo” por esperantistoj, kiuj volas pli interesiĝi kaj ekkoni pri ŭonbulismo kaj sudokcidenta Koreio. 
Bonvolu noti, ke EAŬ prenos vin en la kongresejo post la fermo de la Seula Universala Kongreso de Esperanto en 2017 kaj veturigos vin al Seulo antaŭ vespero de la unua de aŭgusto. 

1. Kiam: 2017 julio 29 (sabato) en la kongresejo tuj post la UK – aŭgusto 1 (mardo) en Seulo
2. Kie: Iksan, Bjonsan, Jongsan (gravaj sanktaj lokoj de ŭonbulismo)
3. Enhavo: meditado, ekskursoj, koncertoj, prelegoj
4. Kotizo: 50 eŭroj (programo, manĝo, loĝo, ekskursoj, veturo)
5. Nombro: ĝis 120 personoj
6. Prelegoj: temoj pri meditado estas bonvenaj.
7. Kontakto kaj aliĝo: ĉe CHOE Taesok (chtaesok@hanmail.net)
9. Informilo en PDF-dokumento:

Internacia_Meditado_prezentas_sin.pptx

Jen la fotoj de nia aktivado:

▲ La centjara jubilea ceremonio en majo 2016
▲ Esperanto estas unu el la dek lingvoj, en kiuj estas oficiale tradukitaj la sanktaj libroj de ŭonbulismo
▲ Esperantistoj, kiuj ĉeestis en la ceremonio; speciala agsto estis la ĉefdirektoro de Oomoto, kiu ankaŭ tre favoras Esperanton.
▲ Abengo, tajvana esperantista ŭonbulano (kredanto de ŭonbulismo)
▲ Esperantistoj ĉeestantaj en la 12a Internacia Meditado
▲ CHOE Taesok prelegas pri sia tradukado de ŭonbulanaj sanktaj libroj.
▲ Simbolo de ŭonbulismo, unu cirklo en la iluminiĝejo de Sotesano, la fondinto
▲ Ekskurso al la sankta loko Jongsan de ŭonbulismo
▲ Lotusflora teo
▲ Ni kore invitas vin partopreni en la 13a Internacia Meditado tuj post la Seula UK
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016.12.09 00:18

CHOE Taesok, KIM Uson, OH Soonmo
Bonvenon al Koreio kaj al la 102-a UK en 2017! 
Troviĝas la koncerna informo en la teksto “Kiel atingi la kongresejon de la flughaveno Incheon”. Tamen necesus pli detalaj kaj facilaj klarigoj kun fotoj. La du seulaj esperantistoj de KIM Uson kaj OH Soonmo rolis kiel eksterlandaj kongresanoj kaj informcele mem veturis metroe de la flughaveno ĝis la kongreseja haltejo “Hankuk Univ. of Foreign Studies (HUFS)”. Jen estas klarigoj kun fotoj pri tio, kiel aĉeti bileton kaj veturi al la kongresejo.       

1. Kiel atingi la fervojan haltejon 

La C-pordego de la alvenejo proksimas de lifto al la fervoja haltejo. 
LKK planas aranĝi la bonvenigan servon ĉe la C-pordego ekde mateno de la 22-a de julio.


Malsupreniĝu al la unua subtera etaĝo 
(en Koreio teretaĝo estas ne nula, sed unua etaĝo).Nun vidiĝas la loko de aŭtomataj vendmaŝinoj.2. Kiel aĉeti unufojan veturkarton 

Premu la butonon de lingvo el la korea, angla, japana kaj ĉina 
kaj poste tiun verdan de unufoja veturkarto (single journey ticket).Aperas la ekrano por elekti la destinon.
Premu “H” sur la dekstra klavaro kaj “Hankuk” sur la maldekstra tabelo.Premu la butonon de la nombro de la veturantoj.
Supre de la dekstro klare vidiĝas via destino “Hankuk Univ. of”.


Aperas la ekrano por pagi. La tuta vojaĝo al la kongreseja haltejo kostas 4850 ŭonojn (4350 por veturo + 500 por kaŭcio).Jen la unufoja veturkarto, per kiu vi povas vojaĝi ĝis la kongreseja haltejo. 

 


3. Kiel entrajniĝi

Vi jam havas la unufojan karton. Nun ek al la kajo! Jene aspektas la enirejo al la kajo de ĉiehalta trajno (all-stop train).Enirante tuŝu la terminalon per la unufoja veturkarto.   La kajo (platform B4) troviĝas en la kvara subtera etaĝo kaj atingeblas per lifto aŭ ŝtuparlifto.4. Kiel transiĝi en la unualinian metroon

Vi alvenas al la kajo de la Seula stacidomo en la sepa subtera etaĝo (B7). Iru ŝtuparlifte aŭ lifte al la transpasejo en la tria subtera etaĝo (B3). Sekvu la montrilon “Line 1”. Ĉe la transiĝo (transfer) tuŝu la terminalon per la sama unufoja veturkarto (veturintoj per ĉiehalta trajno) aŭ per la unufoja veturkarto (veturintoj per ekspresa trajno).


Nepre kontrolu la ĝustan direkton al Uijeongbu kaj Soyosan, sed ne al Incheon kaj Sinchang.


 

5. Kie eliri 

La haltejo HUFS, kiu estas la plej proksima al la kongresejo, estas 11-a de la Seula stacidomo. 

* Parto de la unualinia metroo (vidu la Seulan stacidomon 서울역 en la korea kaj la haltejon HUFS 외대앞 en la korea.)   

 
Ankaŭ elirante tuŝu la terminalon per la unufoja veturkarto.Ne forgesu preni la kaŭcion de 500 ŭonoj. Enmetu la veturkarton en la redonan maŝinon (Deposit Refund Device) kaj falos monero aŭ moneroj.6. Kiel aĉeti la trafikan karton T-money

La trafika karto (transit card) T-money estas aĉetebla kaj reŝargebla ĉe aŭtomataj vendmaŝinoj, kioskoj kaj oportunaj butikoj. La trafika karto havas la avantaĝojn: (1) vi ne bezonas ĉiufoje aĉeti unufojan veturkarton kaj ricevi kaŭcion, (2) ĉiufoja veturo kun la trafika karto ricevas la rabaton de 100 ŭonoj, (3) la karto tutlande validas por buso, metroo, trajno kaj taksio. 

Unue aĉetu la karton mem kontraŭ 3000 ŭonoj kaj tuj poste ŝargu ĝin per tiom da mono, kiom da vi supozas por viaj veturoj.


* La aŭtoroj de ĉiuj fotoj: KIM Uson kaj OH Soomo


Utilaj retpaĝoj
Posted by 초유스
에스페란토2016.12.08 06:55

Novjara mesaĝo de la ĉefmajstro de ŭonbulismo

* La ceremonio de la centjara jubileo de ŭonbulismo en majo 2016


성자가 되는 길
La vojo sanktuliĝi
  
다사다난했던 한 해가 저물고 새로운 한 해가 밝았습니다. 전 인류와 전 국민과 교도님들 모두에게 법신불 사은의 가호가 함께 하시길 축원합니다. 지난 한 해, 교단은 재가출가 교도님들의 일천 정성으로 개교 백주년 성업을 원만하게 마무리함으로써 희망차고 성스러운 한 해를 보냈습니다. 대환희로 맞이한 백주년은 결복기 대운을 열어갈 거룩한 성업이었습니다. 고맙고 감사합니다. 

Jam pasis la jaro kun multaj aferoj kaj multaj malfacilaĵoj kaj eklumiĝis la novjaro. Mi bondeziras, ke la protekto de la darmkorpa budho, la kvar bonfaroj, estu kun la tuta homaro, la tuta popolo kaj la tuta kredantaro. La eklezio pasigis la pasintan jaron esperplenan kaj sanktan per la perfekta centjara jubileado, al kiu la laikaj kaj pastraj kredantoj dediĉis sin tutforte. La centjara jubileo bonvenigita kun ĝojego estis sankta laboro, kiu malfermos grandan fortunon de la “periodo de feliĉado”. Mi dankas kaj dankas.

정유년 새해를 시작하면서 우리는 다 함께 성자되기를 서원해야 하겠습니다. 미몽 속에 살던 우리는 소태산 대종사의 일원교법(一圓教法)을 받들면서 성자가 되어야겠다는 결심을 하였습니다. 그 결심을 이루기 위해서는 무엇보다 마음에 공들이고, 일에 공들이고, 사람에 공들이는 데에 힘써야 합니다. 

Komencante la novan jaron de koko, ni ĉiuj devas voti kune iĝi sanktuloj. Ni, vivintaj en konfuzo, decidiĝis sanktuliĝi, sekvante la unucirklan instruon de Sotesano. Antaŭ ĉio ni devas strebi al menso, al laboro kaj al homo por realigi la decidon.
  
첫째, 마음에 공을 들입시다.
행복과 불행, 성공과 실패, 전쟁과 평화, 이 모든 것은 마음을 어떻게 사용하느냐에 달려 있습니다. 과거, 현재, 미래의 성자들은 마음 사용법을 깨달아 자기 자신의 마음에 공들인 분들입니다. 보통 사람들은 가치 있게 공들여야 할 마음에는 관심이 별로 없고 밖으로 부와 명예 등에서 행복을 찾아 헤맵니다. 밖으로 시시비비만을 따지며 그에 따르는 고통을 남의 탓으로 돌리기에 영생을 윤회의 고통 속에서 삽니다. 그러므로 소태산 대종사의 제자인 우리는 한 마음을 돌려 낙원세상을 열어가는 마음 사용법을 훈련해야 하겠습니다. 
선(禪)을 하고 기도를 올려 마음을 고요히 하고 마음을 허공처럼 텅 비워 무엇에도 걸림이 없는 마음사용법을 단련해야 합니다. 봄처럼 따뜻한 마음을 낼 수 있는지, 여름처럼 열정적인 마음을 만들 수 있는지, 또는 가을처럼 냉정한 마음을, 나아가 겨울처럼 모든 것을 감추는 마음을 가질 수 있는지 살펴서 끊임없이 그때 그곳에 알맞은 마음을 낼 수 있도록 훈련을 해야 합니다. 마음에 공들임을 쉬지 않는 것이 정진이며 영원한 행복의 길이며 부처되는 길입니다.

Unue, ni strebu al menso.
Feliĉo kaj malfeliĉo, sukceso kaj malsukceso, milito kaj paco, ĉi ĉio dependas de tio, kiel ni uzas menson. La pasintaj, estantaj kaj estontaj sanktuloj estas ĝuste tiuj, kiuj iluminiĝas pri la maniero uzi menson kaj strebas al sia menso. Ordinaruloj ne interesiĝas aparte pri menso, al kiu ili devas strebi valore, sed eksteren vagas serĉi feliĉon ĉe riĉo, honoro kaj aliaĵoj. Ili distingas juston de maljusto ekstere de si kaj atribuas al aliuloj suferon kaŭzitan de tio, tiel ke ili vivas por eterne en la sufero de metempsikozo. Tial ni, disĉiploj de Sotesano, devas deturni unu menson kaj trejniĝi al la maniero uzi menson por malfermi paradizon.        
Ni devas trejniĝi al la maniero uzi menson sen ajna obstaklo, igante menson trankvila per medito kaj preĝo kaj igante menson malplena kiel la ĉielo. Ni devas trejniĝi por estigi menson taŭgan por tiu tempo kaj tiu loko, senĉese kontrolante, ĉu ni povas estigi menson varman kiel printempo, ĉu ni povas estigi menson ardan kiel somero, ĉu ni povas estigi menson malvarman kiel aŭtuno, ĉu ni povas estigi menson ĉiokovran kiel vintro.   
  
둘째, 그 일 그 일에 공을 들입시다.
우리의 삶은 일의 연속입니다. 따라서 그 일을 얼마나 잘 하느냐에 따라 복을 받기도 하고 그 능력을 평가받기도 합니다. 사실 부처는 어떤 일이든지 다 잘하는 일의 달인입니다. 부처의 일정일동은 모두가 중생을 건지고 낙원 세상을 만드는 일입니다. 세상에 일하지 않는 부처는 없으며 일을 잘 못하는 부처도 없습니다. 
우리는 누구나 소소한 언행에서부터 시작하여 가정 문제, 직장 문제 등 수많은 일 가운데서 살아갑니다. 그러므로 그 일 그 일이 서로에게 복이 되고 인류에게 평화 안락한 세상이 되도록 공을 들일 줄 알아야 합니다. 모든 일에는 반드시 그 일의 주제가 있고, 절차를 거쳐서 어떤 결과를 만들어가는 과정도 있습니다. 또, 일과 일끼리는 서로 연결되어 복잡다단하게 얽혀 있는 경우가 많습니다. 따라서 그것을 어떻게 조화롭게 성공시킬 것인지를 잘 연구하여 목적하는 대로 공들여야만 만능을 갖춘 부처가 될 수 있습니다.

Due, ni strebu al ĉiu laboro.
Nia vivo estas sinsekvo de laboroj. Depende de tio, kiom bone ni plenumas laboron, ni ricevas kaj meriton kaj kapablotakson. Fakte budho estas lerta en ajna laboro. Ĉiu movo kaj ĉiu senmovo de budho estas por savi ĉiujn vivulojn kaj konstrui paradizon. Estas nek budho, kiu ne laboras en la mondo, nek budho, kiu ne povas bone labori.
Ni vivas en sennombraj laboroj ekde malgrandaj paroloj kaj agoj ĝis familiaj kaj laborejaj aferoj. Tial ni devas scipovi strebi, por ke ĉiu laboro bonigu unu al la alia kaj alportu al la homaro pacan kaj feliĉan mondon. Ĉiu laboro nepre havas sian temon kaj havas sian procezon por produkti ian rezulton per proceduro. Ankaŭ multas okazoj, ke laboroj estas tre komplike ligitaj unu kun la alia. Nur se ni bone esploros kiel harmonie kaj sukcese solvi ilin kaj strebos al la celo, ni povos iĝi ĉiopovaj budhoj.  

셋째, 만나는 사람마다 공을 들입시다.
마음과 일에 공들이는 것은 모든 사람을 부처로 변화시켜 영원한 행복자가 되게 하는데 그 목적이 있습니다. 우리 주변에는 형제, 친척, 동료, 법동지들이 수없이 함께 살아가고 있습니다. 그 인연들이 나를 부처로 만들어주고, 일을 성공시켜주며, 나의 목적을 이루게 해주는 동지이며 협력자입니다. 그러므로 만나는 모든 인연의 근기와 능력을 파악하고 그 주변을 살펴서, 상생의 선연이 되도록 해야 합니다. 서로 간에 얽히고설킨 업력을 벗어나서 부처가 될 수 있도록 만나는 사람마다 쉼 없이 공들여야 하겠습니다.

또한 나의 인연들이 나를 어떠한 존재로 여기는가에 대해서 깊이 생각해야 봐야합니다. 그리고 그 인연들이 나로 인하여 안심을 얻고 진급이 되고 은혜를 입도록 공을 들여야 합니다. 모든 중생이 부처가 되도록 까지 공들이는 것이 낙원세계 건설의 본분이라는 것을 자각해야 합니다. 이 길이 바로 부처님이 되는 길입니다.

Trie, ni strebu al ĉiu renkontato.
Strebi al menso kaj al laboro celas ŝanĝi ĉiujn homojn en budhon kaj igi ilin eternaj feliĉuloj. Ĉirkaŭ ni kune vivas niaj gefratoj, parencoj, kolegoj kaj darmamikoj. Ili ĉiuj estas samideanoj kaj kunhelpantoj, kiuj budhigas nin, sukcesigas niajn laborojn kaj realigas niajn celojn. Tial ni devas kompreni la kapablon kaj povon de ĉiuj niaj renkontatoj kaj observi ilian ĉirkaŭon, por ke la interrilato iĝu tiu de reciproka vivigo. Ni devas senĉese strebi al ĉiuj renkontatoj, por ke ni liberiĝu de la plektita karmforto inter ni kaj ili kaj iĝu budhoj. 
Krome, ni devas profunde pensi, kiel niaj renkontatoj rigardas nin. Ni devas strebi, por ke pere de ni ili trankviliĝu, progresu kaj favoriĝu. Ni devas mem konscii, ke strebo ĝis la budhiĝo de ĉiuj vivuloj estas nia devo konstrui paradizon. Tio estas ĝuste la vojo sanktuliĝi.     
  
지금 국가와 세계는 새로운 난관에 봉착해 있습니다. 이 난관을 역사발전의 커다란 경종으로 삼아서 슬기롭게 극복한다면 새로운 평화세상을 여는 전화위복의 계기가 될 것입니다. 그리하여 사회, 국가, 세계에 새로운 질서가 정립되고 안정을 얻어서 평화 안락한 참 낙원 세계가 열리기를 기원합니다. 
새해에는 우리 모두가 내 마음에 공을 들이고, 일마다 정성을 다하며, 내가 만나는 사람이 가장 큰 보배임을 알아서 모든 인류가 부처로 진급되길 기원합니다. 

Nun la lando kaj la mondo alfrontas novajn malfacilaĵojn. Se ni prenos ilin kiel grandan alarmon por historia evoluo kaj saĝe solvos ilin, tio iĝos la okazo feliĉiĝi el malfeliĉo por malfermi novan pacan mondon. Mi deziras, ke la socio, la lando kaj la mondo establu novan ordon, akiru stabilecon kaj malfermu pacan, feliĉan kaj veran paradizon.
Mi deziras, ke en la nova jaro ni ĉiuj strebu al nia menso, penu por ĉiu laboro kaj rekonu nian renkontaton kiel la plej grandan juvelon, kaj ke ĉiuj homoj iĝu budhoj.    
 
원기 102년 새해 아침
종 법 사
Novjaran matenon en la 102a jaro de ŭonbulismo (2017)
Gjongsan, la ĉefmajstro de ŭonbulismo
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016.12.06 08:24

Verkis CHOE Taesok


Bonvenon al Koreio kaj al la 102-a UK en 2017!
Al multaj kongresanoj jam malfacilas esti sen interreto. Aliro al interreto gravas en fremda lando, kie vi bezonas akiri informojn rapide, ekzemple, kiel atingi la vojon al dezirata loko, kiuj vidindaj lokoj troviĝas ĉirkaŭ vi… 
En multaj landoj de Eŭropo, kie mi loĝas, eksterlandanoj povas facile aĉeti lokan SIM-karton kiel ĉokoladon en grandvendejoj por siaj telefonado kaj retumado. Tamen bedaŭrinde tio ne validas por Koreio, kiu eĉ estas alte evoluinta en tiu kampo. 
Mi do ŝatus dividi la informon kiel uzi interreton en la lando, kiu havas grandan retrapidecon tra la tuta lando. Antaŭ ĉio necesas havigi al vi EG SIM-karton en la flughaveno Incheon. EG SIM-karto estas vendata nur al eksterlandanoj. Eblas ankaŭ lui SIM-karton por 5, 10 aŭ 30 tagoj ĉe la koncerna budo sur la unua etaĝo de la flughaveno Incheon.      
* Fonto: egsimcard.co.kr

1. Kie aĉeti EG SIM-karton
Aĉeteblas EG SIM-karto en la vojaĝcentro de AREX (Travel Center of Airport Railroad Express) de la flughaveno Incheon. La vojaĝcentro laboras ĉiutage de 09h00 ĝis 21h30. Aĉeteblas la karto interrete kaj en la sama centro de la stacidomo Seulo kaj en difinitaj oportunaj butikoj de GS25. Vizitu la koncernan retpaĝon: http://egsimcard.co.kr/eng/buy-eg-sim-card/offline/buy-egsimcard.asp

2. Kiel atingi la vojaĝcentron
* Fonto: egsimcard.co.kr

La vojaĝcentro troviĝas en la unua subtera etaĝo (B1F) de la flughaveno Incheon.
Kiam vi jam estas en la alvenejo, trovu la elirejon n-ro 8.
Ne eliru, sed returne iru, kaj vi trovos la ŝtuparlifton.
Malsupreniĝu al la unua subtera etaĝo kaj rekten iru en la direkto al la flughavena fervojo (Airport railroad). 
Post 10-20 minutoj vi povas alveni al la vojaĝcentro de AREX (Travel Center of Airport Railroad). 

3. Kian planon aĉeti
* Fonto: egsimcard.co.kr

Estas kvar planoj kiel jene (unu eŭro valoras nun 1250 ŭonojn): 
60000 ŭonoj: informkvanto 5GB
50000 ŭonoj: informkvanto 2GB
30000 ŭonoj: informkvanto 1GB
20000 ŭonoj: informkvanto 61MB

Vi povas aĉeti unu el la supraj planoj laŭ via bezono. 

Nepre aĉetu interrete kaj vi ricevos 50 procentojn da rabato.
Ĉe la vojaĝcentro vi montru vian pasporton al la deĵoranto kaj ŝi donos al vi la karteton. 

Aĉetu ĝin interrete, eĉ estante ĉe la vojaĝcentro, kaj vi ricevas ankaŭ la rabaton.
Post la sukcesa  aĉeto vi iru kaj montru vian pasporton al la deĵoranto.

EG SIM-karto uzeblas ĝis 30 tagoj post aktivigo.  
 
* Fonto: egsimcard.co.kr

Aĉetante nepre montru viajn telefonon kaj SIM-karton, por ke vendanto donu al vi taŭgan SIM-karton por via telefono.
Malŝaltu “data service” tie, kie vi povas uzi sendratan interreton.
Respondo al telefonalvoko estas senpaga.
Telefonalvoko kostas 4.4 ŭonojn en sekundo.
Ne haveblas servo de internaciaj mesaĝoj (SMS, LMS, MMS). 

4. Kiel aktivigi 
Sekvu la uzinstrukcion, kiun vi ricevas ĉe aĉeto.
Ŝtupo 1: malfermu la retlegilon.
Ŝtupo 2: Vizitu la retejon: m.egsimcard.co.kr
           (1) Elektu lingvon
           (2) Aliĝu nun  
Ŝtupo 3: Legu kaj konsentu “Service Terms and Conditions”.
Ŝtupo 4: Plenigu en la mendilo.
           (1) Enmetu telefonnumeron sur la SIM-karta koverto. 
           (2) Enmetu la lastajn tri de la seria numero sur la SIM-karta etikedo kaj retpoŝton.   
           (3) Alŝutu kopion de via pasporto, fotinte la pasportan paĝon kun via donitaĵo. 
Ŝtupo 5: Aktivigu la SIM-karton en laborhoroj (09h00-22h00 dumsemajne; 09h00-18h00
           semajnfine); procezo daŭras malpli ol 10 minutojn.
Ŝtupo 6: Ĝuu telefonadon kaj retumadon, se la procezo estas plenumita. La sistemo sendos 
           al vi la mesaĝon kun bilanco kaj malvalida dato, se la aktivigo estas sukcesa.

5. Sociretilo - Kakaotalk
Mi rekomendas al vi la senpagan telefonan aplikaĵon Kakaotalk, kiu estas la plej populara inter koreaj esperantistoj, kiuj povas helpi vin en la reala tempo. 
Se vi interesiĝas pri la aplikaĵo, instalu ĝin en via telefono kaj aliĝu al la babilejo UK2017-info (https://open.kakao.com/o/gvgmceq), en kiu vi povas informiĝi kaj demandi pri la UK kaj aliaj kaj amikiĝi kun kongresanoj. 

La supra teksto estas ĝisdatigata laŭeble. Mi esperas, ke la informo utilos al vi.
Verkis CHOE Taesok
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016.12.05 20:04

Verkis CHOE Taesok
Bonvenon al Koreio kaj al la 102-a UK!
Iuj jam aĉetis siajn vojaĝbiletojn por partopreni en la Seula Universala Kongreso en 2017 kaj interesiĝas pri tio, kiel ili povas atingi sen granda zorgo la kongresejon de la giganta flughaveno Incheon, kiun jare uzas 50 milionoj da pasaĝeroj. Eĉ estante iama seulano, ankaŭ mi povas facile konfuziĝi en la komplika trafiko de la urbego. Tial mi ŝatus dividi la informon kiel atingi de la flughaveno la kongresejon en la tereno de Hankuk Universitaton de Fremdaj Studoj (sube HUFS). La kongresejo atingeblas per buso, taksio aŭ trajno-metroo. Seulo estas tiom granda kaj homplena, ke sur tieaj stratoj regas sufiĉe intensa trafiko. Do konsilindas veturi per metroo kaj mi klarigas kiel atingi la kongresejon per ĝi. 

1. Kiel atingi la fervojan haltejon de la flughaveno  
* Modifita surbaze de la fonto: http://www.airport.kr/ 

La haltejo troviĝas en la unua subtera etaĝo (B1F) de la flughaveno Incheon.
Kiam vi jam estas en la alvenejo, trovu la elirejon n-ro 8.
Ne eliru, sed returne iru, kaj vi trovos la ŝtuparlifton.
Malsupreniĝu al la unua subtera etaĝo kaj rekten iru en la direkto al la flughavena fervojo (Airport railroad). 
Post 10-20 minutoj vi povas alveni al la vojaĝcentro de AREX (Travel Center of Airport Railroad) kaj al la fervoja haltejo. 

* Fonto: http://visitkorea.or.krNepre havigu al vi la seulan kaj la metroan mapojn, kiuj senpage haveblas en la flughaveno. 
Krome konsilindas scipovi almenaŭ legi vortojn de la korea lingvo, kiu konsistas el 14 konsonantoj kaj 10 vokaloj. La prezoj malsupre skribitaj estas en novembro 2016 kaj unu eŭro valoras proksimume 1250 ŭonojn. 

2. Kiel atingi la haltejon HUFS
Necesas veturi unue per trajno kaj poste per metroo. Estas du specoj de trajno. Unu estas ekspresa trajno luksa kaj la alia estas ĉiehalta trajno normala. Ambaŭ trajnoj veturigas vin al la stacidomo Seulo, kiu distancas 58 kilometrojn de la flughaveno. Bonvolu atenti, ke ilia kajo estas malsama.  
 
* Fervoja linio modifita surbaze de la fonto: http://english.visitkorea.or.kr/

Ĉirkaŭ 2 horojn daŭras la tuta vojaĝo de la flughaveno al la haltejo HUFS (외대앞역 en la korea, Hankuk University of Foreign Studis en la angla). La haltejo nomiĝas same kiel la universitato. 

1) Ĉiehalta trajno (All-stop train) kaj metroo   
* Ĉiehalta trajno (fonto: http://www.arex.or.kr/)

Tempodaŭro: 58 minutoj ĝis la stacidomo Seulo kaj 20 minutoj ĝis la haltejo HUFS
Ofteco: je ĉiuj 6-8 minutoj
Prezo: 4850 ŭonoj (4350 por veturo, 500 por kaŭcio)

Aĉetu unufojan veturkarton aŭ trafikan karton ĉe la informejo de AREX aŭ ĉe aŭtomataj vendmaŝinoj. 
La trajno haltas 11-foje kaj via lasta haltejo estas 11-a, la stacidomo Seulo.  

Eltrajniĝu kaj transiĝu en la unualinian metroon. 
Prenu la ĝustan direkton al la celo. La sekva haltejo de la stacidomo estas ne Namyeong 남영역, sed City Hall 시청역.   
Metroe plu veturu kun la sama veturkarto al la haltejo HUFS.
La haltejo HUFS estas 11-a de la stacidomo Seulo.
 
* Parto de la unualinia metroo (vidu la stacidomon Seulo 서울역 en la korea kaj la haltejon HUFS 외대앞 en la korea.)    

Enirante kaj elirante tuŝu la terminalon per la unufoja veturkarto aŭ trafika karto kaj elirinte enmetu nur la unufojan veturkarton en kaŭciredonan maŝinon ĉe la elirejo por ricevi la kaŭcion de 500 ŭonoj.
Ĉiehalta trajno haltas ankaŭ en la flughaveno Gimpo. Veturu sammaniere. La tuta vojaĝo al la haltejo HUFS kostas 2250 ŭonojn (1750 por veturo + 500 por kaŭcio).

2) Ekspresa trajno (Express train) kaj metroo 
* Ekspresa trajno (Fonto: http://www.arex.or.kr/)

Tempodaŭro: 43 minutoj ĝis la stacidomo Seulo kaj 20 minutoj ĝis la haltejo HUFS
Ofteco: je ĉiuj 35 minutoj
Prezo: 8000 ŭonoj por plenkreskuloj, 6900 ŭonoj por infanoj (ĝis 12 jaroj), 6000 ŭonoj por pli ol 2 homoj, 7500 ŭonoj ĉe aŭtomataj vendmaŝinoj. Bv. atenti, ke la prezo estas nur por ekspresa trajno.  

Aĉetu kaj bileton por ekspresa trajno ĝis la stacidomo Seulo kaj unufojan veturkarton por metroo ekde la stacidomo Seulo ĝis la haltejo HUFS. La unufoja veturkarto kostas 1850 ŭonojn (1350 por veturo, 500 por kaŭcio). 
La trajno senhalte atingas la stacidomon Seulo.
Eltrajniĝu kaj transiĝu en la unualinian metroon.
Prenu la ĝustan direkton al la celo. La sekva haltejo de la stacidomo estas ne Namyeong 남영역, sed City Hall 시청역.   
Metroe plu veturu kun la unufoja veturkarto al la haltejo HUFS.
La haltejo HUFS estas 11-a de la stacidomo Seulo.

Enirante kaj elirante tuŝu la terminalon per la unufoja veturkarto kaj elirinte enmetu ĝin en kaŭciredonan maŝinon ĉe la elirejo por ricevi la kaŭcion de 500 ŭonoj. 
(Klarigo en la angla kiel atingi la stacidomon ĉe
http://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_2_1.jsp)

3) Avantaĝoj de la du trajnoj
Ĉiehalta trajno havas la avantaĝojn: (1) la trajno veturas pli ofte, (2) la veturo estas malpli kosta je 3000-5000 ŭonoj, (3) vi veturas kun la sama veturkarto al la haltejo HUFS.
Ekspresa trajno havas la avantaĝojn: (1) ĉiu havas sian sidlokon kaj veturas komforte, (2) la trajno senhalte kaj pli rapide je 15 minutoj atingas la stacidomon Seulo, (3) la grupa aĉeto de pli ol 2 homoj ricevas rabaton de 25 procentoj.  

4) Trafika karto T-money 
* Trafika karto T-money (fonto: http://www.t-money.co.kr/) 

Krom unufoja veturkarto aŭ bileto, kontraŭ la monsumo antaŭkalkulita laŭ via bezono aĉeteblas kaj facile reŝargeblas la trafika karto T-money ĉe haltejoj, kioskoj kaj oportunaj butikoj CU, Mini Stop, 365 Plus, With Me aŭ 7-Eleven. Riceveblas la restanta mono minus 500 ŭonoj ĉe oportunaj butikoj. La trafika karto mem kostas 2500-5000 ŭonojn. La baza prezo ĝis 10 kilometroj da metroa veturo kun trafika karto estas 1250 ŭonoj. Necesas aĉetante registri la naskiĝdaton por ricevi rabaton por infanoj (de 6 ĝis 12 jaroj) kaj neplenkreskuloj (ĝis 18 jaroj).
Trafika karto havas la avantaĝojn: (1) vi ne bezonas ĉiufoje aĉeti unufojan veturkarton kaj ricevi kaŭcion, (2) ĉiufoja veturo kun la trafika karto ricevas la rabaton de 100 ŭonoj, (3) la karto validas por metro, trajno kaj buso por la tuta lando. 

3. De la haltejo HUFS al la kongresejo
La kongresejo, ĝuste la virtuala fakultato de HUFS, distancas 300 metrojn de la haltejo HUFS.
Elmetroiĝu kaj eliru el la elirejo n-ro 1.
Dekstreniĝu ĉe la strato, kaj post 5-minuta piediro vi atingos la kongresejon maldekstre tuj post la ĉefenirejo de Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj.
 
* Mapo de la haltejo ĝis la kongresejo

4. Rekomendindaĵoj
Sociretilo: https://open.kakao.com/o/gvgmceq (UK2017-info)
Inter koreaj esperantistoj la senpaga telefona aplikaĵo Kakaotalk estas la plej populara sociretilo. Se vi interesiĝas pri la aplikaĵo, instalu ĝin en via telefono kaj aliĝu al la babilejo UK2017-info, en kiu vi povas informiĝi kaj demandi pri la UK kaj amikiĝi kun aliaj kongresanoj en la reala tempo.     

La supra teksto estas ĝisdatigata laŭeble. Mi esperas, ke la informo utilos al via enorda alveno al la kongresejo.
Verkis CHOE Taesok
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016.12.05 18:39

* La urbodomo de Seulo

Jen estas la teksto, kiun mi verkis por la Dua Bulteno de la 102a UK

Situo
Koreio estas lando en orienta Azio, najbaro de Ĉinio, Rusio kaj Japanio. Ĝi sendependiĝis en 1945 kaj dividiĝis en Sud-Koreion (la Korean Respublikon) kaj Nord-Koreion en 1948. La Korea Respubliko estas malgranda lando: 100 210 km2 kun 51 515 399 loĝantoj (2015), tamen ekonomie evoluinta lando: 15-a loko monde laŭ la malneta enlanda produkto.
Seulo estas la ĉefurbo de la Korea Respubliko kaj estas la plej granda urbo kun 605 km2 da vasteco kaj 10 milionoj da loĝantaro. Ĝi situas nordokcidente de la Korea Respubliko. Ĝin ĉirkaŭas montoj kaj trafluas la rivero Hangang. Ĝi servas pli ol mil jarojn kiel la politika, ekonomia, socia kaj kultura centro de diversaj regperiodoj. Jam en ĝi okazis la Aziaj Ludoj de 1986, la Someraj Olimpikaj Ludoj de 1988, la Monda Piedpilka Pokalo de 2002 kaj gravaj mondaj politikaj pintkunsidoj.   
    
Klimato
En Koreio regas modera klimato. La vintro estas malvarma kaj sekva, influate de la kontinenta kontraŭciklono; la somero estas tre varma kaj humida, influate de la nordpacifika kontraŭciklono. La averaĝa alta temperaturo en Seulo en julio kaj aŭgusto estas 27°C — povos esti pli malvarme, sed ankaŭ eblas ke la temperaturo atingos 35°C. Konsilindas kunporti pluvmantelon aŭ ombrelon.   

Lingvoj
La oficiala lingvo estas la korea, kiu konsistas el 14 konsonantoj kaj 10 vokaloj. Nemalmultaj junuloj scipovas la anglan. Konsilindas scipovi almenaŭ legi koreajn vortojn antaŭ ol alveni al Koreio.

Loka tempo
UTC+09h00 (Somere). Ekzemple en Londono estas 12h00 (11h00 laŭ UTC) kaj en Seulo estas 20h00.  

Mono
En Koreio oni uzas ŭonojn (KRW, ₩). Moneroj: 10, 50, 100, 500 ŭonoj. Biletoj: 1000, 5000, 10000, 50000. Ĉiuj biletoj estas akceptataj, tamen la bileto de 10000 estas populare uzata. Unu eŭro valoras proksimume 1250 ŭonojn. Eblas ŝanĝi monon precipe en flughavenoj kaj bankoj. Bankoj laboras dumsemajne de 09h00 ĝis 16h00. Preskaŭ ĉiuj vendejoj, restoracioj kaj hoteloj akceptas kartojn (debetajn/kreditajn). 

Elektro
La elektra tensio estas 220-volta. La surmuraj konektilingoj estas dupolusaj kaj samaj kiel en Ĉeĥio, Pollando, Francio, Belgio, Litovio; ili povas akcepti konektilojn de plej multaj eŭropaj landoj (krom interalie Britio kaj Irlando).

Telefonado
La prefikso por telefoni al Koreio de eksterlando estas +82; tiam oni ellasu la komencan nulon de la numero. Por telefoni de Koreio al eksterlando: 001 aŭ 002 + landa kodo + telefonnumero. Gravaj numeroj: 112 por polico, 119 por fajrobrigado, savobrigado kaj urĝa medicina helpo.

Interreto
En pluraj hoteloj, restoracioj, kafejoj ktp. troveblas senpagaj retkonektoj. Ankaŭ en la kongresejo estos senpaga sendrata interreta konekto. Eblas nur al eksterlandanoj aĉeti korean SIM-karton por telefonado kaj retkonekto ĉe AREX en la flughaveno Incheon. 
[La koncerna retpaĝo: kiel uzi interreton en Koreio -> http://blog.chojus.com/4678]

Medikamentoj
Se vi uzas preskribitan medikamenton, bv. kunporti kuracistan recepton en latina lingvo. Proksime de la kongresejo estas apotekoj, malfermitaj kutime de 09h00 ĝis 22h00.

Sanservo
Estas konsilinde ke kongresanoj havu sanasekuron por la daŭro de la vojaĝoj plus restado. UEA ne respondecas pri asekuro de kongresanoj.

Trinkmono
Trinkmono tute ne necesas en Koreio.

Trinkakvo
La kranakvo estas senprobleme trinkebla. Eblas ankaŭ aĉeti mineralan akvon plejparte sengasan.

Enurba trafiko
Ĉefa publika transportilo en Seulo estas metroo. Seulo havas tre ampleksan metroan sistemon, kiu konsistas el 18 linioj kaj 541 haltejoj kaj konektas Seulon kun ĉiudirektaj najbaraj urboj. Unufojan veturkarton oni povas aĉeti ĉe aŭtomataj vendmaŝinoj apud metroa enirejo. La baza prezo ĝis 10 kilometroj da metroa veturo estas 1850 ŭonoj (1350 por veturo + 500 por kaŭcio). Oni enirante kaj elirante tuŝu la terminalon per unufoja veturkarto aŭ trafika karto kaj elirinte enmetu nur la unufojan veturkarton en specialan aparaton ĉe la elirejo por ricevi la kaŭcion de 500 ŭonoj.
Ĉe haltejoj, kioskoj kaj oportunaj butikoj eblas aĉeti la reŝargeblan trafikan karton T-money (la karto mem kostas 2500-5000 ŭonojn) por metroo, buso kaj trajno, kiu validas por la tuta lando; T-money havas rabaton por infanoj (ĝis 12 jaroj) kaj neplenkreskuloj (ĝis 18 jaroj) post la registriĝo, sed ne por eksterlandaj pensiuloj.
En Seulo funkcias ĉirkaŭ 8000 publikaj busoj kaj oni povas pagi ĉe ŝoforo per kontanto aŭ trafika karto. Unufoja enurba busveturo kostas 1300 ŭonojn. Ekzistas multaj taksioj dividitaj en du specoj. Unu estas mezgranda taksio, kiu estas ĝenerale arĝentkolora kun blua signo sur la tegmento, kostas 3000 ŭonojn ĝis 2 kilometroj; la alia estas luksa taksio, korelingve 모범 (Mobeom taxi), kiu estas nigrakolora kun flava signo sur la tegmento, kaj kostas 5000 ŭonojn ĝis 3 kilometroj.
Seulo estas tiom granda kaj homplena, ke la urbo havas signifan problemon de intensa trafiko. Konsilindas kalkuli pli da tempo ol antaŭvidatan kaj veturi metroe.
[La koncerna retpaĝo: kiel atingi la kongresejon de la flughaveno Incheon
Kiel aĉeti bileton kaj veturi al la kongreseja haltejo

Sekureco
Koreio estas ĝenerale tre sekura lando, sed, kiel ĉie, estu atentema pri dokumentoj, valoraĵoj, mono ktp. Antaŭ ol eniri taksion, prefere demandu la ŝoforon, kiom kostos la veturado.
Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016.12.05 18:09

* La seula placo Gwanghwamun

Jen estas la teksto, kiun mi kunverkis por la Dua Bulteno de la 102a UK

Ĝenerale
Bonvolu noti, ke la reguloj pri vizdonado malsamas laŭ landoj kaj ke ili konstante ŝanĝiĝas. Tial bv. nepre mem kontroli ĉe la plej proksima diplomatia reprezentejo de la Korea Respubliko (bv. mem trovi ĝian adreson en via ĉefurbo aŭ najbara lando), ĉu vi bezonas vizon kaj sub kiuj kondiĉoj. La Korea Respubliko havas interkonsenton pri senvizaj vojaĝoj kun 155 landoj (2016).
CO/LKK ne povos helpi pri vizpetoj faritaj post la 1-a de majo 2017 kaj principe ne povos respondi al tiuj petoj.

Dokumentoj
Ĉiu vizitanto devas havi pasporton validan plu minimume ses monatojn post la forirdato, koncernan vizon, samkiel revenbileton. La kongresanoj mem devas zorgi pri akiro de vizoj. En escepte komplikaj kazoj oni povas peti helpon de CO/LKK.

Konfirmiloj kaj invitleteroj
Normale la Kongresa Konfirmilo devas sufiĉi por pruvi la kongresanecon al la vizdona instanco. La konsulejoj povas postuli oficialan invitleteron, kiun la CO sendos se oni petos ĝin. Al nealiĝintoj oni ne povas sendi invitleteron nek aliajn konfirmaĵojn. Bonvolu konscii, ke nek la CO nek LKK povas influi la decidojn de la konsulejoj.

Datoj
Bv. noti, ke la invitletero povas teksti nur por la periodo de la oficiala kongresdaŭro (22-a ĝis 29-a de julio, eventuale plus la daŭro de menditaj antaŭ- kaj/aŭ postkongresoj). Se vi bezonas pli longan restadon, tion vi devas aranĝi private.

Mongarantioj kaj asekuroj
Senkonsidere ĉu oni havas aŭ ne la vizon (depende de la civitaneco), necesas pruvi ĉe la eniro en la landon, ke oni posedas sufiĉajn monrimedojn por la restado. Al kongresanoj, kiuj mendis kaj pagis loĝadon pere de UEA (aŭ venas je aparta invito de UEA), oni povas sendi, se necese kaj laŭ peto, konfirmon pri la pagitaj servoj. Tio povas parte kompensi la postulon pri posedo de sufiĉaj monrimedoj. UEA kaj LKK ne donas financajn garantiojn al kongresanoj. Kongresano mem devas pruvi al la vizdona instanco posedon de sufiĉaj rimedoj por restado en la kongresa lando. Unu el la postuloj por ricevi vizon estas akiro de asekuro, pri kio la kongresanoj zorgu mem. Ofte tute taŭga asekuro estas aĉetebla en via hejmlanda flughaveno.
Sendepende de tio, ĉu necesas havi vizon aŭ ne, ĉiu kongresano prefere asekuru sin por la tuta daŭro de la vojaĝo kaj restado.

Alveno al Seulo kaj la kongresejo
Koreio izolite situas en orienta Azio. Asiana Airlines, la oficiala flugkompanio de la kongreso, havas bonajn konektojn kun multaj urboj de la mondo (vd. apartan flugoferton en tiu ĉi bulteno). Proksime de Seulo estas du internaciaj flughavenoj – Incheon kaj Gimpo. Bonveniga servo funkcios ĉe la flughaveno Incheon, ekde mateno de la 22-a de julio. En la flughaveno Incheon oni povas preni flughavenan trajnon ĝis la trajna stacidomo Seulo (서울역) kaj tie ŝanĝi al la unualinia metroo ĝis la haltejo Hankuk University of Foreign Studies (외대앞역, sube HUFS); la tuta vojaĝo daŭras ĉirkaŭ 2 horojn kaj kostas 4850 ŭonojn (3.9 eŭrojn) por normala trajno kaj metroo. De la flughaveno Gimpo oni povas veturi sammaniere; la tuta vojaĝo daŭras ĉirkaŭ unu kaj duonan horon kaj kostas 2250 ŭonojn (1.8 eŭrojn).
De Ĉinio kaj Japanio oni povas atingi la landon prame. De Ĉinio pramo alvenas al la korea haveno Incheon, en kiu oni povas preni buson 12 aŭ 24 ĝis la metroa haltejo Dongincheon (동인천역) kaj tie preni la unualinian metroon ĝis la haltejo HUFS; la tuta vojaĝo povas daŭri ĉirkaŭ 2 horojn. De Japanio pramo alvenas al la urbo Busan, de kie oni povas atingi la trajnan stacidomon Seulo post 3-hora KTX-veturo (la bileto kostas 59800 ŭonojn) kaj tie preni la unualinian metroon ĝis la haltejo HUFS; la metroa vojaĝo povas daŭri ĉirkaŭ 20 minutojn kaj kostas 1850 ŭonojn (1.5 eŭrojn).
La kongresejo distancas je 300 metroj de la metroa haltejo HUFS, de kie oni eliru el la elirejo n-ro 1 kaj dekstreniĝu ĉe la strato kaj oni atingos la kongresejon post 5-minuta piediro. Bv. ne forgesi ricevi la 500-ŭonan kaŭcion de unufoja veturkarto (vd. informon pri enurba trafiko).
[La koncerna retpaĝo: kiel atingi la kongresejon de la flughaveno Incheon
Kiel aĉeti bileton kaj veturi al la kongreseja haltejo

La kongresejo
Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj (한국외국어대학교, mallonge HUFS), Imunno 107, Dongdaemungu, KR-02450, Seoul.
Por kongresrilataj aferoj bv. ne skribi al la kongresejo sed nur al la konstanta adreso de UEA en Roterdamo.
Posted by 초유스쓸쓸한 연가
사람과 나무

나 그대 방에 놓인 
작은 그림이 되고 싶어
그대 눈길 받을 수 있는 
그림이라도 되고 싶어
나 그대 방에 놓인 
작은 인형이 되고 싶어
그대 손길 받을 수 있는 
인형이라도 되고 싶어
그댈 사모하는 내 마음을 
말하고 싶지만
행여 그대 더 멀어질가 두려워 
나 그저 그대 뜰에 피는
한송이 꽃이 되고 싶어 
그대 사랑 받을 수 있는
어여쁜 꽃이 되고 싶어

Soleca amkanto
Tekstis kaj komponis KIM Jeonghwan
Tradukis CHOE Taesok

Metita ĉambre de vi 
eta bildo iĝi volas ho mi;
pova tiri vian vidon tuj 
eĉ la bildo iĝi volas nun mi.

Metita ĉambre de vi
eta pupo iĝi volas ho mi;
pova kapti vian tuŝon tuj
eĉ la pupo iĝi volas nun mi.

Mian amsopiron ardan al vi
konfesi volas mi,
tamen timas mi,
ke plimalproksimiĝos vi.

Florantan simple viakorte
unu flor' iĝi volas do mi;
pova havi vian amon tuj
l' bela flor' iĝi volas nun mi. 
soleca_amkanto.pdf
Posted by 초유스

아리랑, 아리랑, 아라리요,
아리랑 고개로 넘어간다. 
나를 버리고 가시는 님은
십리(十里)도 못 가서 발병난다.

Arirang, Arirang, Ararijo,
Arirang monton transiras la hom’.
Ho karulo iranta for de mi
vundos en dek lioj gambojn al si.
(lio estas orientazia mezurunuo, kiu estas egala al 360 paŝoj, pli-mapli 420 metroj)

청천(靑天)하늘엔 별도 많고
우리네 가슴엔 꿈도 많다
Multas steloj en klara ĉiel’,
multas esperoj en nia korplen’.

저기 저 산이 백두산이라지
동지 섣달에도 꽃만 핀다

Tiu monto nomiĝas Bekdusan,
tie eĉ floras en vintra monat’. Posted by 초유스윤석중 작사
윤극영 작곡  

+ 어린이날 노래 

날아라 새들아 푸른 하늘을 
달려라 냇물아 푸른 벌판을  

오월은 푸르구나 우리들은 자란다 
오늘은 어린이날 우리들 세상 

우리가 자라면 나라에 일꾼 
손잡고 나가자 서로 정답게 

오월은 푸르구나 우리들은 자란다 
오늘은 어린이날 우리들 세상 
(윤석중·아동문학가, 1911-2003)

kanto de la infantago

Birdoj, vi flugu al blua la ĉiel'.
Akvo, vi kuru al verda kampa ter'.
Majo ho verdas kun hel'! Ni kreskas en bon'. 
Tago ĉi estas infantago, nia mond'.

Kreskos ni, iĝos kolonoj de la land'.
Kun fratec' iru ni manon en la man'.
Majo ho verdas kun hel'! Ni kreskas en bon'. 
Tago ĉi estas infantago, nia mond'.


 

15_어린이날노래.pdf
Posted by 초유스

가정의 달 5월 맞이하여 한국 동요 "어머님 은혜"(윤춘병 작사, 박재훈 작고, 최대석 번역)을 에스페란토 번역본이다. 

높고높은 하늘이라 말들하지만 
나는나는 높은게 또 하나있지
낳으시고 기르시는 어머님 은혜
푸른 하늘 그 보다도 높은 것 같애
 
넓은 넓은 바다라고 말들 하지만
나는 나는 넓은게 또 하나 있지
사람되라 이르시는 어머님 은혜
푸른바다 그 보다도 넓은 것 같애

Onidire alta sen fin' estas ĉi ĉiel',
tamen altas ja por mi unu pli afer'.  
La bonfaro de la patrin', nasko kaj bonten'
estas do pli alta por mi ol la bluĉiel'.

Onidire vasta sen fin' estas tiu mar'
tamen vastas ja por mi unu pli afer'.
La bonfaro de la patrin', gvido al homec'
estas do pli vasta por mi ol la blua mar'.

14_어머님은혜.pdf

Posted by 초유스

사용자 삽입 이미지

3월 4일 "딸에게 한국노래를 부탁한 선생님" 글을 읽고 많은 사람들이 여러 동요들을 추천해주었다. 그 중 딸아이 요가일래가 선택한 노래는 '노을'이었다. 한글로 된 악보만 달랑 주기가 그래서 일단 에스페란토로 초벌 번역해서 아내에게 주었다. 선생님이 가사의 내용이라도 아는 것이 좋을 것 같았기 때문이다. 에스페란토에서 아내가 리투아니아어로 번역했다.

한국 노래를 외국어(여기선 에스페란토)로 번역하는 데 가장 큰 어려움은 무엇일까? 일단 한국어 가사의 특징은 단어의 강조음이 없다. 이에 반해 에스페란토는 강조음이 철저하다. 한국어에는 압운이 중요하지 않지만, 에스페란토 노래에서는 압운 맞추기가 아주 중요하다. 한국어 악보의 긴 음표에는 '-에', '-고', '다', '네' 등이지만, 에스페란토 악보의 긴 음표에는 핵심단어가 오는 것이 좋다.

가장 큰 어려움은 바로 에스페란토 단어의 강조음과 악보 음표의 강조음을 일치시키는 것이다. 번역하기가 아주 쉬울 것 같은 가사이지만 막상 번역해 음표에 단어의 음절을 넣어가다보면 꽉 막히는 경우가 허다하다. 이렇게 가사 한 줄을 번역하는 데에 수 시간 때론 여러 날을 궁리해야 할 때도 많다.

원문에는 없지만 에스페란토 번역문에서는 압운을 맞추어야 하는 데 이 또한 쉬운 일이 아니다. 도저히 압운을 맞추기가 능력에 버겁워 불가능하다고 포기할 때도 있다. 이런 경우 번역문을 오랫동안 잊고 지내다가 어느 순간 기발한 해결책이 떠오르기도 한다. 이 때는 표현할 수 없을 만큼 만족감을 느낀다.

노래 악보를 보면서 먼저 강조음표가 어느 것이며, 어디에 압운이 있어야 하는 지를 찾아야 한다.  그 다음 초벌 번역을 하고, 윤문에 윤문을 거듭한다. 아래 '노을' 가사에 굵은 글자가 압운이다.

       노 을
       바람이 머물다간 들판 모락모락 피어나는 저녁연 
       색동옷 갈아입은 가을 언덕 빨갛게 노을이 타고 있어 

       허수아비 팔벌려 웃음짓 초가지붕 둥근 박 꿈꿀
       고개 숙인 논밭에 열 노랗게 익어만 가

       가을바람 머물다간 들판 모락모락 피어나는 저녁연
       색동옷 갈아입은 가을언덕 붉게 물들어 타는 저녁노

       제1안 Vesperruĝo
       En la kamparo riza jam sen vent‘ poiome soriranta fum‘ en vesper‘.
       Kun buntkolora vesto sur aŭtunmontet‘ la vesperruĝo jen brulas en ruĝet‘.

       Birdotimigilo do ridas en plen‘, kalabaso sonĝas sur pajltegment‘,
       kun kapklino frukto kaj greno plenmaturiĝas en flavet‘.

       En la rizkamparo jam sen aŭtunvent‘ poiome soriranta fum‘ en vesper‘.
       Kun buntkolora vesto sur aŭtunmontet‘ vesperruĝo brulanta en ruĝet‘.
 


      제2안 최종 완성본 Vesperruĝo
       Sen venta blovo en kamparo nun poiome soriranta fum‘ en vesper‘.
       Sur la monteto buntkolora en aŭtun‘ la vesperruĝo bruladas en ĉiel‘.

       Birdotimigilo ridetas sen son‘, pajltegmente sonĝas jen potiron‘,
       kun kapklino frukto kaj greno plenmaturiĝas en flavton‘.

       Sen aŭtunventeto en kamparo nun poiome soriranta fum‘ en vesper‘.
       Sur la monteto buntkolora en aŭtun‘ vesperruĝo brulanta en ĉiel‘.

13_vesperrugxo_nova_kr.pdf


이렇게 원문 음절수와 번역문 압운을 맞추기 위해서는 원문에 있는 단어를 빼내는 경우(예 팔벌려, 둥근)도 있고, 또한 뜻을 왜곡하지 않는 범위내에서 집어넣는 경우(예, nun, en ĉiel', sen son')도 생긴다. 특히 노래 번역에는 압운 맞추기에 많은 시간과 공을 쏟는다. 이렇게 함으로써 좋은 결과를 얻어내면 그간의 수고스러움은 한 순간에 잊게 된단. 이런 재미로 노래 번역을 아주 좋아한다.

* 관련글: 딸에게 한국노래를 부탁한 선생님
* 최근글: 딸이 생일선물한 케익, 보기만 해도 배부르네


Posted by 초유스
에스페란토2016.04.19 23:54

Mesaĝo de la ĉefmajstro de ŭonbulismo okaze de la Tago de Granda Iluminiĝo kaj Fondo


인과의 진리

La vero de kaŭzo kaj efiko금년은 원불교 개교 백주년의 해입니다. 뜻깊은 백주년의 대각개교절을 맞이하여 전 인류와 모든 생령들에게 대환희의 한 해가 되기를 축원합니다.

Ĉi tiu jaro estas la jaro de la Centjara Jubileo de Ŭonbulismo. Renkonte al la Tago de Granda Iluminiĝo kaj Fondo, mi bondeziras, ke por la tuta homaro kaj ĉiuj vivuloj ĉi tiu jaro estu plena de granda ĝojo.

우리가 살고 있는 사바세계는 지금 도덕성의 상실, 종교 간의 갈등, 빈부 격차의 확대, 보수와 진보의 이념 대립 등으로 몸살을 앓고 있습니다. 또한 가족 간의 기본적인 윤리마저도 무너진 절망스런 사건들이 일어나고 있습니다. 이런 현실은 세상을 구원하러 나선 우리들에게 세상의 등불이 되고 목탁이 될 것을 요청하고 있습니다. 이때를 당하여 지금 우리들이 가장 시급하게 가르치고 실천해야 할 대종사님의 교법은 바로 내가 짓고 내가 받는다는 인과보응(因果報應)의 진리입니다.

Ĉi tiu mondo, en kiu ni vivas, suferas pro la perdo de moraleco, pro la konflikto inter religioj, pro la pligrandiĝo de diferenco inter riĉuloj kaj malriĉuloj kaj pro la ideologia kontraŭstaro inter konservativismo kaj progresismo. Eĉ aperas tiaj malesperigaj okazaĵoj, kiuj detruas la fundamentan etikon inter familianoj. Tia realaĵo postulas de ni fariĝi la torĉo kaj lignofiŝo de la mondo. Do, en la nuna momento tiu doktrino de Sotesano, kiun ni devas plej urĝe instrui kaj praktiki, estas la vero de kaŭzo kaj efiko.     

  

우주에는 인과보응의 원리가 끊임없이 작용하여 만물을 생성 소멸시키며 화지육지(化之育之)합니다. 인과보응의 조화(造化)에 의해 우주는 성주괴공으로 변화하고 사시는 춘하추동으로 순환합니다.

법신불은 한없이 크고 넓어 그 어느 곳에도 미치지 않은 곳이 없으니 이것은 바로 인과의 바탕입니다. 또한 법신불은 밝은 눈을 가지고 있으니 그것은 만물이 지은 바를 다 보고 듣고 아는 인과의 눈입니다. 법신불은 보고 듣고 알아서 만물이 지은 바에 따라서 상벌을 주는 무궁무진한 힘, 곧 조화의 능력을 갖추고 있습니다. 그러니 우리는 다음과 같이 인과보응의 진리를 믿고 깨닫고 실천하여 복과 지혜가 구족한 영생을 만들어가야 하겠습니다.

La principo de kaŭzo kaj efiko senlime funkcias en la universo, estigas kaj estingas ĉiujn estaĵojn, transformas kaj kreskigas ĉiujn estaĵojn. Laŭ la krea povo de kaŭzo kaj efiko la universo ŝanĝiĝas en formiĝon, daŭradon, detruiĝon kaj malplenon; la kvar sezonoj sekvas sin per printempo, somero, aŭtuno kaj vintro.  

La darmkorpa budho estas senlime granda kaj vasta kaj atingas ĉiun ajn lokon. Tio estas ĝuste la bazo de kaŭzo kaj efiko. Ankaŭ la darmkorpa budho havas luman okulon kaj la okulo estas ĝuste la okulo de kaŭzo kaj efiko, per kiu li vidas, aŭdas, scias ĉion, kion faras ĉiuj estaĵoj. La darmkorpa budho havas senliman kaj senĉesan forton, ĝuste krean povon por premii kaj puni ĉiujn estaĵojn laŭ ilia faro. Tial ni devas havigi al ni la eternan vivon plenan de feliĉo kaj saĝo kiel jene, kredante, komprenante kaj praktikante la veron de kaŭzo kaj efiko.   

  

첫째, 끊임없이 법신불께 기도를 올려야 합니다.

우리는 인과의 바탕이 있고 인과의 눈이 있고 인과의 조화가 있다는 사실을 철저하게 믿고 법신불께 나의 소원, 교단의 발전, 인류의 미래를 축원하는 간절한 기도를 올려야 합니다. 법신불 사은님께 기도하면 진리께서는 반드시 감응해 주십니다. 정성스럽고 간절한 만큼 은혜를 주십니다. 기도하고 있는 내용을 실천해 나간다면 더욱 큰 위력을 내릴 것입니다.

Unue, ni devas senĉese preĝi al la darmkorpa budho.

Ni devas tute kredi, ke ekzistas la bazo de kaŭzo kaj efiko, la okulo de kaŭzo kaj efiko kaj la povo de kaŭzo kaj efiko, kaj elkore preĝi al la darmkorpa budho por nia voto, eklezia progreso kaj homara estonteco. Se ni preĝos al la darmkorpa budho, nepre la vero respondos al ni kaj tiom donos bonfarojn, kiom elkore kaj sincere ni preĝos. Se ni efektivigos nian preĝon, la vero donos multe pli grandan potencon. 


둘째, 인과보응의 진리에 눈을 떠야 합니다.

세상만사 가운데 이해가 되지 않는 일을 당했을 때 이것이 바로 숙세에 알고도 짓고 모르고 지은 업보인 것을 알고, 안심하며 달게 받아야 합니다. 그리고 그 업보를 지은 원인을 찾아 참회하고 고쳐 가는데 최선을 다하며 나아가서 보복심으로 되갚으려는 철없는 마음을 접고 이제 빚을 청산하였으니 얼마나 다행한가 하고 오히려 기쁜 마음을 내야 합니다. 또 기쁘고 좋은 일을 맞이하면 나 혼자 누릴 것이 아니라 다른 사람과 함께 나누어 미래의 복을 준비해야 합니다. 이것이 바로 인과보응의 진리를 믿는 것이며 나의 밝은 미래를 개척하는 지혜입니다.

Due, ni devas malfermi okulon al la vero de kaŭzo kaj efiko. 

Kiam ni renkontas iun nekompreneblaĵon el mondaj aferoj, ni devas rigardi ĝin kiel repagon pro nia karmo farita scie aŭ nescie en la pasinta vivo kaj traelporti ĝin en trankvilo; ni devas trovi la kaŭzon de tiu karmo kaj pleje pentofari; plie, ni devas ĉesigi malprudentan venĝemon kaj estigi grandan ĝojon pro la kvitiĝo. Kiam ni renkontas ĝojan kaj bonan aferon, ni devas ne ĝui solaj ĝin, sed dividi ĝin kun aliaj homoj por prepari estontan feliĉon. Tio estas ĝuste kredo je la vero de kaŭzo kaj efiko kaj saĝo por malfermi luman estontecon.      

  

셋째, 인과보응의 진리를 활용해야 합니다. 

내가 몸담고 있는 가정이나 조직, 국가와 세계를 운영할 때 인과보응의 진리를 적극 활용하여 지금보다 나은 가정과 조직, 국가와 세계가 될 수 있도록 대정성을 다해야 합니다. 참다운 선(善)이 무엇인가, 우리 모두의 선이 무엇인가, 지금 여기에 알맞은 선이 무엇인가를 잘 살펴서 지금 당장은 어려울지라도 과감하게 선을 실천해 나가면 반드시 행복의 문이 열릴 것입니다.

Trie, ni devas utiligi la veron de kaŭzo kaj efiko.

Kiam ni funkciigas familion, organizaĵon, landon aŭ la mondon, ni devas aktive utiligi la veron de kaŭzo kaj efiko kaj fari grandan penon, por ke la familio, organizaĵo, lando aŭ la mondo estu pli bona ol nun. Se ni atente esploros, kio estas vera bono, kio estas ĉies bono kaj kio estas taŭga bono ĉi-tempe kaj ĉi tie, kaj kuraĝe plenumos la bonon malgraŭ la nuna malfacilo, nepre la pordo de feliĉo malfermiĝos al ni.   

 

선을 지으면 선한 열매를 거두고 악을 지으면 악한 열매를 거두며

게으르면 강급의 길이 열리고 부지런하면 진급의 길이 열리며

주면 받게 되고 받으면 주게 되며

가면 오게 되고 오면 반드시 가게 되나니

인과의 진리에 눈을 크게 뜨고 한 마음 한 행동 할 적마다

온전한 정신을 챙겨서 생각하고 판단하며 실천하여

은혜의 길 진급의 길로 나아가세.


Se ni faros bonon, ni rikoltos bonan frukton; se ni faros malbonon, ni rikoltos malbonan frukton.

Se ni maldiligentos, la vojo de malprogreso malfermiĝos; se ni diligentos, la vojo de progreso malfermiĝos. 

Se ni donos, ni ricevos; se ni ricevos, ni donos.

Se ni iros, ni venos; se ni venos, ni nepre iros.

Ni malfermu larĝe okulon al la vero de kaŭzo kaj efiko; 

ni pensu, juĝu kaj praktiku per perfekta spirito ĉe ĉiu menso kaj ĉe ĉiu ago; 

do ni iru al la vojo de bonfaro kaj al la vojo de progreso.   


원기 101년 4월 28일

종 법 사

La 28an de aprilo en la 101a jaro (2016) de ŭonbulismo

Gjongsan,

la ĉefmajstro de ŭonbulismo

Posted by 초유스
에스페란토2015.12.21 22:57

Novjara mesaĝo de la ĉefmajstro de ŭonbulismo 

대 환희로 맞는 백주년
La Centjara Jubileo Renkontata kun Ĝojego

새해를 맞이하여 법신불 사은의 크신 은혜와 광명으로 전 교도와 전 인류에게 무궁한 평화와 상생의 기운이 함께하기를 축원합니다.

Mi bondeziras, ke okaze de la nova jaro la senfina energio de paco kaj reciproka vivigo estu kun la tuta kredantaro kaj la tuta homaro danke al la favoro kaj lumo de la darmkorpa budho, la kvar bonfaroj.

개교 백주년을 맞이하여 새 종교 원불교를 창건하신 소태산 대종사께 깊은 감사를 올립니다. 또한 짧은 역사 속에서도 세계종교로 도약할 수 있도록 발판을 굳게 다져 주시고 혈심혈성을 다해 주신 재가출가 교도님, 그리고 지난 1세기 동안 원불교의 발전을 위해 아낌없이 성원해 주신 모든 분들께도 진심으로 감사드립니다.
우리 모두 기쁨으로 개교 백주년을 맞이하여 교조이신 소태산 대종사의 뜻을 받들고 다음과 같이 실행함으로써 광대무량한 낙원세계 건설에 앞장서야 하겠습니다. 

Renkonte al la centjara jubileo de la fondo mi profunde dankas al Sotesano, la fondinto de la nova religio ŭonbulismo.  Mi tutkore dankas ankaŭ al ĉiuj laikoj kaj pastroj, kiuj sindone penis establi paŝoŝtonon, por ke ŭonbulismo elanu kiel monda religio malgraŭ sia mallonga historio, kaj dankas al ĉiuj homoj, kiuj senavare subtenis la disvolviĝon de ŭonbulismo dum la pasinta jarcento.  Ni ĉiuj kun ĝojo devas renkonti la centjaran jubileon de la fondo, sekvi la volon de la fondinto Sotesano kaj gvidi por konstrui vastan senliman paradizon per plenumo de la jenaj punktoj.             

첫째, 초심(初心)을 실천하자.
누구에게나 일을 시작할 때의 첫 마음이 있습니다. 사람 사이에는 약속이 있고 사회에는 많은 계약이 있으며 지도자에게는 국민과의 약속이 있습니다. 이 초심을 끝까지 지켜내는 사람이 성공하는 사람이며 지조가 있는 사람입니다. 우리 회상도 소태산 대종사께 신성을 바치고 창립정신으로 인류를 구원하겠다는 서원이 있습니다. 재가출가가 그 서원을 체받아서 혈심혈성을 다하여 지키고 실천하여 오늘날의 발전을 가져 왔습니다. 
우리는 백주년을 기념하여 나의 초심은 무엇이며, 우리 가정의 초심은 무엇이고, 교단이 사회에 한 약속은 무엇인가 다시 반조해 봅시다. 초심을 지키지 못한 것은 나태이며 욕심이고 역경을 이기지 못한 나약함입니다. 초심을 끝까지 실천하고 나아가서 구인 스승님들의 거룩한 창립정신을 나의 초심으로 받들어서 현실에 구현하는 교단의 주인이 됩시다.

Unue, ni plenumu la unuan intencon.  
Iu ajn homo havas la unuan intencon ĉe la komenco de sia laboro.  Estas promesoj inter homoj; estas multaj kontraktoj en la socio; estas promesoj de gvidantoj al la popolo.  Kiu ĝisfine observas ĉi tiun unuan intencon, tiu estas sukcesa homo kaj fidela homo.  Ankaŭ en nia eklezio estas la voto havi firman fidon al Sotesano kaj savi la homaron per la fondspiritoj.  La hodiaŭa eklezia progreso rezultas el tio, ke la laikoj kaj pastroj plene sekvis kaj sincere observis la voton.
Memore al la centjara jubileo ni denove retrorigardu: “Kio estas mia unua intenco?  Kio estas la unua intenco de mia familio?  Kio estas la promeso de nia eklezio al la socio?”  Neobservon de la unua intenco kaŭzas maldiligento, avido kaj malforto nepovanta venki malfavorajn situaciojn.  Ni fariĝu ekleziaj mastroj, kiuj ĝisfine plenumas la unuan intencon kaj prenas la sanktajn fondspiritojn de la naŭ disĉiploj kiel sian unuan intencon kaj realigas ilin. 

둘째, 나의 삶을 축복하자.
나는 누구인가를 깊이 생각하면 나라는 존재는 참으로 영원한 것이며 이 세상에 단 하나밖에 없고 행복과 불행, 전쟁과 평화를 만들어 갈 수 있는 만능을 갖춘 조물주입니다.
범부중생은 무명 업장의 장막에 가려 위대하고 성스런 자아를 알지 못하고 스스로를 업신여기고 자의대로 윤회하면서 살아갑니다. 하지만 소태산 대종사의 심통제자인 우리는 소중하고 존귀한 나를 자각하여 나의 삶을 축복합시다. 나는 세상의 중심입니다. 나를 위하여 천지가 있고, 나를 위하여 교법이 있으며 부처도 있습니다. 소태산 대종사의 교법을 믿어 깨닫고 실천하여 나 스스로가 부처로 거듭나는 축복된 삶을 살아갑시다.

Due, ni benu nian vivon.
Se mi profunde pensas: “Kiu mi estas?”, mi ja estas vere eterna, ĉi-monde unusola kaj ĉiopova kreanto, kiu estigas feliĉon aŭ malfeliĉon, pacon aŭ malpacon.  Ordinaraj vivuloj ne povas trovi sian bonegan kaj sanktan memon, vualite de la karma malhelpo de nescio, kaj ili malrespektas sin mem kaj laŭplaĉe vivas en transmigrado.  Tamen ni, kordisĉiploj de Sotesano, mem konsciu nian valoran kaj noblan memon kaj benu nian vivon.  Ni estas la monda centro; por ni estas la mondo kaj por ni estas ankaŭ la instruo kaj budho.  Ni kredu la instruon de Sotesano kaj iluminiĝinte praktiku ĝin kaj vivu tian benatan vivon, ke ni mem renaskiĝas kiel budho.        

셋째, 은혜를 서로 나누자.
우리는 숙세의 깊은 인연으로 소태산 대종사의 교법을 만나서 마음공부를 하여 부처를 이룰 수 있음을 알았습니다. 인과의 이치를 믿고 만물에 불공을 올려 큰 복덕을 쌓는 길도 알았습니다. 또한 단생이 아니라 영생의 길을 알았고, 낙원세상 이룩하는 법을 배웠으며 크고 거룩한 법신불 사은의 은혜 속에서 살고 있습니다. 
우리 재가출가는 이 은혜를 나 혼자 즐길 것이 아니라 사바세계에서 헤매고 있는 중생의 행복을 위해 제생의세의 제도사업에 앞장서야 하겠습니다. 일원대도를 말과 글로 전하고 몸으로 실천하는 교화대불공으로 가정, 사회, 국가, 세계를 구원하는 주역이 됩시다.

Trie, ni dividu bonfarojn unu kun la alia.
Ni jam scias, ke pro la profunda rilato en pasintaj vivoj ni renkontas la instruon de Sotesano kaj povas atingi budhecon per mensostudo.  Ni jam scias la vojon akumuli grandajn meritojn per la kredo je la principo de karmo kaj per albudha adoro al ĉiuj estaĵoj.  Ni jam scias ankaŭ, ke la vivo ne estas unufoja, sed eterna, kaj jam lernas la manieron konstrui paradizon.  Ni vivas en la bonfaroj de la sankta darmkorpa budho, la kvar bonfaroj.
Ni, laikoj kaj pastroj, devas ne ĝui solaj ĉi tiujn bonfarojn, sed gvidi la laboron de vivulsavo kaj mondkuracado por la feliĉo de ĉiuj vivuloj vagantaj en sufermaro.  Ni faru la albudhan adoron de edifo, disvastigante parole kaj skribe la grandan vojon de unu cirklo kaj praktikante ĝin korpe, kaj tiel ni ludu ĉefan rolon por savi la familion, socion, landon kaj mondon.

세상의 평화를 위협하는 전쟁과 테러로 인해 고통받고 있는 이웃들에게 먼저 깊은 위로의 말씀을 전합니다. 그러나 이것을 무력으로 응징하는 것은 일시적인 방법이지 항구적인 해결책은 될 수 없습니다. 억눌리고 고통 받는 민족과 이웃의 행복을 위하여 자비를 베풀고 지혜를 모아야 합니다. 한편의 승리만으로는 평화가 올 수가 없음을 자각하여 인내와 노력으로 함께 공생공영하는 평화의 길을 열어가야 합니다.
지금 원불교는 2세기가 열리는 자랑스럽고 희망찬 또 하나의 출발점에 서 있습니다. 새해에는 우리 모두가 초심을 잃지 않고 이 세상의 주인이 되어 은혜를 함께 나누며 평화와 상생의 세상을 가꾸어 가기를 기도합니다.

Antaŭ ĉio mi esprimas profundan konsolon al la najbaroj suferantaj de militoj kaj teruraĵoj, kiuj minacas la mondan pacon.  Tamen militforta puno pro tio povas esti portempa rimedo, sed ne porĉiama solvo.  Ni devas doni kompaton kaj kolekti saĝon por la feliĉo de la subpremataj kaj suferantaj nacioj kaj najbaroj.  Ni devas mem konscii, ke paco ne povas veni nur per venko, kaj devas malfermi la pacan vojon de kunvivo kaj kunprospero per pacienco kaj peno.
Nun ŭonbulismo denove staras sur la fierinda kaj esperplena startpunkto, kiu malfermas al ni la duan jarcenton.  Mi preĝas, por ke en la nova jaro ni ĉiuj fariĝu mastroj de ĉi tiu mondo, ne perdante la unuan intencon, kaj kultivu la mondon de paco kaj reciproka vivigo, kundividante bonfarojn.

원기 101년 새해아침

종 법 사

Novjaran matenon en la 101a jaro de ŭonbulismo (2016)
Gjongsan,
Ĉefmajstro de ŭonbulismo
Posted by 초유스
에스페란토2015.04.18 21:36

Ĉefmajstra mesaĝo okazde de la Tago de Granda Iluminiĝo kaj Fondo
Al la vivo de budho

Tre signifoplena estas la Tago de Granda Iluminiĝo kaj Fondo okaze de la centjara jubileo de ŭonbulismo. Vere kortuŝa estas la festotago, ĉe kiu vigliĝas ĉiuj estaĵoj en la mondo. Mi deziras, ke la tuta homaro, la popolo kaj la kredantaro estu kun ĝojo de la granda iluminiĝo kaj la mondo estu plena de saĝo kaj bonfaro.

Sotesano post sia iluminiĝo pririgardis la estontecon de la homaro, kiu enfalos en sklavecon al materio, kaj malfermis la pordon de ŭonbulismo, votante konstrui la civilizan mondon, en kiu homoj bone utiligas materian civilizon per spirita disvolvo kaj bone harmoniigas moralon kun scienco.

En la mondo, kie ni hodiaŭ vivas, la homaro senlime suferas pro malharmonio inter morala kaj scienca civilizoj. La evoluo de scienca civilizo alportas al la homaro ekonomian riĉon kaj oportunan vivon, sed rezulte morala civilizo relative malfortiĝis, tiel ke la mondo suferas pro militoj, malsanoj, ideologioj, kaj konflikto kaŭzita de serioza breĉo inter riĉuloj kaj malriĉuloj. La sufero en la vivo de ordinaruloj estas sama kiel la sufero traelportata por fariĝi budho, sed tamen la rezulto montriĝas per diferenco inter infero kaj paradizo. Do ni devas renaskiĝi kiel budho per praktikado de la jenaj punktoj: 

Unue, ni devas atingi mensan liberecon.
Mensa libereco estas la fundamento kaj rezulto de la vivo por fariĝi budho. Vivuloj vivas malluman kaj malliberan vivon sub la kadro de ideo, sklavo al korpo kaj materio. Por liberiĝi el ĉi tio ni devas trovi la menson, kiu estas nia ĉiopova kreanto, kaj trejni vastan, trankvilan, saĝan kaj virtan menson. Se ni atingos mensan liberecon, ni fariĝos homo, kiu ĝuas la liberecon utiligi laŭvole medion, ekonomion kaj korpon.
Atingi mensan liberecon estas, ke nia menso fariĝas suvereno kaj strebas al laboro ĉu granda, ĉu malgranda, kiun ĝi taksas valora. Se ni longe daŭrigas la trejnon libere teni kaj lasi menson, ni povas fariĝi budho, kiu ĝuas mensan liberecon. Ni povas ĝui senĝenan kaj profundan plezuron per nenio krom mensa libereco kaj ankaŭ mensa libereco estas la fonto de kreemo kaj igas homon posedanto de elstara kapablo. 

Due, ni prizorgu ĉiujn vivulojn kiel nian korpon.
En ĉi tiu universo kune vivas sennombraj vivuloj inkluzive de homoj. Ĉiuj vivuloj estas niaj kunvivuloj. Malprudente mortigi ĉi tiujn vivulojn rigardante ilin kiel nian manĝaĵon, uzaĵon aŭ senvaloraĵon estas senkompata ago, kiu malrespektas la dignecon de la vivo.
Same kiel oni karigas sian vivon, ni karigu kaj prizorgu ne nur homojn, sed ankaŭ ĉiujn vivulojn. Ni devas mem kompreni, ke ĉiuj vivuloj havas la rajton kune vivi. Ni devas klare scii, ke se oni malprudente traktas la vivon, oni nepre ricevas karman repagon respondan al tio. Budho, kiu atingis mensan liberecon, estas la enkarniĝo de kompato, kiu ekstreme karigas kaj amas la vivon. La respondeco de budho estas dividi bonfaron kun ĉiuj vivuloj en la mondo kaj fari la mondon plena de feliĉo. 

Trie, ni prenu la tutan mondon kiel nian hejmon kaj bone gardu la naturon.
Ni loĝas en la hejmo de bonfaro kaj la kampo de feliĉo, kiuj nomiĝas ĉielo kaj tero kaj la naturo. Tamen pro malsaĝo kaj avido homoj rigardas naturon kiel la objekton de konkrero kaj uzaĵon kaj kutimas damaĝi kaj detrui ĝin. Elĉerpado de naturhavaĵoj pro senprudenta disvolvo jam atingas tre zorgindan gradon. Ni devas tutkompreni kiel eble plej frue, ke ni ja ne povas vivi sen ĉielo kaj tero kaj la naturo. Ni devas admiri la naturon kaj klopodi por gardi ĝin, kiel ĝi estas. Ni devas malpli evoluigi, malpli uzi kaj malpli konsumi la naturhavaĵojn kaj redoni la konsumitajn kaj heredigi ilin al niaj postaj generacioj. Tio estas ĝuste la vivo de budho.
Kiu transiras la barilon de sia hejmo kaj sia lando kaj faras grandan mastrumadon kaj prenas la mondon kiel sian familion kaj la universon kiel sian hejmon, tiu estas budho. Ankaŭ ni fariĝu budho, kiu transiras sian malvastan barilon kaj mastrumas la tutan universon. 

Ni pli frue ol aliaj sciis la bonfaron de la granda iluminiĝo de Sotesano. Por danki lin pro la instruo ni devas fariĝi budho kaj atingi mensan liberecon; ni devas vivi la vivon de budho, kiu prenas ĉiujn vivulojn kiel siajn familianojn kaj la tutan mondon kiel sian hejmon.

Ni atingu mensan liberecon,
prenu l’ vivajn kiel nian korpon,
la tutmondon kiel nian hejmon,
kaj konstruu paradizan mondon. 

28an de aprilo en la ŭonbulana jaro 100 (2015)

Gjongsan,
ĉefmajstro de ŭonbulismo


부처의 삶을 향하여


원기 100년에 맞이하는 뜻깊은 대각개교절입니다. 천지만물이 생생 약동하는 실로 감격스러운 경축절입니다. 온 인류와 국민과 교도님들에게 대각의 기쁨이 함께 하여 지혜와 은혜가 넘치는 세상이 되기를 심축합니다. 
 소태산 대종사께서는 대각 후, 물질의 노예로 전락할 인류의 미래를 관망하시고 정신개벽을 통해 물질문명을 선용하여 도덕과 과학이 잘 조화된 새로운 문명세계를 건설하겠다는 대서원으로 원불교의 교문을 여시었습니다.
오늘날 우리가 살아가는 세상은 도덕문명과 과학문명의 부조화로 인류의 고통이 한량없습니다. 과학문명의 발달은 인류에게 경제적 풍요와 생활의 편리를 가져다주었으나 그 결과 도덕문명은 상대적으로 취약해져서 세상은 전쟁과 질병, 이념과 빈부의 격차로 인한 갈등으로 중병을 앓고 있습니다. 중생 살이의 고통이나 부처되는 고통은 같은 것이지만, 결과는 지옥과 극락의 차이로 나타납니다. 그러기에 우리는 다음 조항의 실천을 통해 부처의 삶으로 거듭나야겠습니다. 

첫째, 마음의 자유를 얻어야 하겠습니다. 
마음의 자유는 부처되는 삶의 근본이며 결과입니다. 중생은 육신과 물질의 노예, 이념의 틀 속에서 어둡고 부자유한 삶을 삽니다. 여기에서 벗어나기 위해서는 나의 조물주인 마음을 발견하여 광대하고 고요하고 지혜롭고 덕스러운 마음을 훈련해야 합니다. 
마음의 자유를 얻고 보면 환경과 경제와 육신을 내 마음대로 활용할 수 있는 자유를 누리는 사람이 될 것입니다. 마음의 자유를 얻는다는 것은 내 마음이 주권자가 되어서 크고 작은 일을 막론하고 스스로 가치 있다고 생각하는 일을 힘써 행하는 것입니다. 마음을 자유롭게 잡고 놓는[執放自在] 훈련을 오래오래 계속하면 마음의 자유를 누리는 부처가 될 수 있습니다. 마음의 자유처럼 홀가분하고 속 깊은 즐거움을 향유할 수 있는 것은 없으며, 또 마음의 자유는 창의력의 원천이 되어 대능력의 소유자가 되게 합니다. 

둘째, 모든 생령을 내 몸처럼 보살피는 일입니다. 
이 우주에는 인간을 비롯한 수많은 생령들이 더불어 살고 있습니다. 모든 생령은 우리들과 함께 살아가는 동포입니다. 이 생령들을 우리들의 먹거리로, 이용물로, 무가치한 것으로 생각하여 함부로 살상하는 것은 생명의 존엄성을 경시하는 무자비한 일입니다. 
 나의 목숨을 무엇보다 소중하게 여기듯이 인간을 비롯한 모든 생명을 우리는 아끼고 보살펴야 합니다. 모든 생령들도 함께 살아가야 할 권리가 있음을 자각해야 합니다. 생명을 함부로 하면 반드시 그에 상응하는 과보가 있음을 확실히 알아야 합니다. 마음의 자유를 얻은 부처는 생명을 지극히 아끼고 사랑하는 자비의 화신입니다. 이 세상의 모든 생령들과 은혜를 나누고, 행복이 가득한 세상을 만드는 것이 부처의 책임입니다. 

셋째, 온 천지를 내 집 삼고 자연을 잘 가꿔갑시다. 
우리는 천지 자연이라는 은혜의 집, 행복의 터전에서 살고 있습니다. 그런데 인간의 무지와 과욕이 자연을 정복의 대상과 이용물로 여겨서 훼손과 파괴를 일삼고 있습니다. 무분별한 개발로 인한 자원의 고갈은 심히 염려스러울 정도입니다. 천지 자연이 없어서는 살 수 없다는 생명적 은혜를 우리는 하루빨리 깨달아야 합니다. 자연을 경이롭게 여기며 자연 그대로를 보존하는데 힘써야 합니다. 자원을 덜 개발하고, 덜 사용하고, 덜 소비하며, 나아가서 소비한 것을 다시 되돌려서 후손만대의 유산으로 물려주어야 합니다. 이것이 바로 부처의 삶입니다. 내 집, 내 나라라는 울타리를 넘어 세계를 내 집 삼고, 우주를 내 집안으로 여겨서 큰살림을 하는 분이 부처입니다. 우리도 나의 좁은 울을 벗어나서 우주의 큰살림하는 부처가 됩시다. 

우리는 남 먼저 소태산 대종사의 대각의 은혜를 알았습니다. 우리가 스승님의 가르침에 보은하기 위해서는 내가 부처가 되어 마음의 자유를 얻고 온 생령을 나의 가족으로, 온 천지를 내 집으로 삼는 부처의 삶을 살아가야 합니다. 

마음의 자유를 얻어     心身自由 
온 생령을 내 몸처럼    生靈一身 
온 천지를 내 집 삼아   天地吾家 
낙원세계 만들어가자.  樂園建設 

원기 100년 4월 28일 
종 법 사
Posted by 초유스

틈틈히 한국시를 국제어 에스페란토로 번역하고 있다. 

최근 주요한의 빗소리를 번역해봤다.약 100년의 시임인데도 어떻게 시각적 청각적 이미지를 구사할 수 있는 지에 그저 감탄할 따름이다. 


빗소리

 

비가 옵니다.

밤은 고요히 깃을 벌리고

비는 뜰 위에 속삭입니다.

몰래 지껄이는 병아리같이.


이즈러진 달이 실낱 같고

별에서도 봄이 흐를 듯이

따뜻한 바람이 불더니,

오늘은 이 어둔 밤을 비가 옵니다.


비가 옵니다.

다정한 손님같이 비가 옵니다.

창을 열고 맞으려 하여도

보이지 않게 속삭이며 비가 옵니다.


비가 옵니다.

뜰 위에, 창 밖에, 지붕에,

남 모를 기쁜 소식을

나의 가슴에 전하는 비가 옵니다.


Pluvsono


Verkis JU Yohan

Tradukis CHOE Taesok

 

Pluvo venas jen.

Plumon sternas jam nokto en kviet’;

pluvo flustras do en la domĝarden’,

kiel kokideto pepas en sekret’.


Lun’ malkreska estis kiel faden’; 

kvazaŭ eĉ en stelo fluus printemp’,

blovis ĵus kun mildo varma vent’,

sed en ĉi obskura nokto pluvo venas jen.


Pluvo venas jen.

Kiel gast’ de koro pluvo venas jen.

Mi akceptas kun fenestra malferm’,

tamen sen aper’ alflustrante pluvo venas jen.


Pluvo venas jen. 

En ĝarden’, ĉe fenestr’, sur tegment’ 

novon kun la ĝoj’ en sekret’

ja al mia kor’ vi portas - pluvo venas jen. 

Posted by 초유스

지난해 가을 딸아이 요가일래의 음악학교 선생님이 그가 부를 한국 노래를 또 다시 추천해줄 것을 부탁했다. 언젠가 리투아니아인 아내가 한국에 갔을 때 노래방에서 듣고 좋아하던 "김원중의 바위섬"이 떠올랐다. 그후 학교에서 이 노래를 지도 받고 있는 딸아이가 학교나 노래 경연대회애서 이를 부르게 되었다.

* 사진출처 image source link


그 내용을 궁금하게 여기는 아내를 위해 국제어 에스페란토로 이 노래를 번역해봤다. 


바위섬


파도가 부서지는 바위섬

인적 없던 이곳에
세상 사람들 하나 둘 
모여들더니

어느 밤 폭풍우에 휘말려
모두 사라지고
남은 것은 바위섬과 
흰파도라네

바위섬 너는 내가 미워도
나는 너를 너무 사랑해
다시 태어나지 못해도
너를 사랑해

이제는 갈매기도 떠나고
아무도 없지만
나는 이곳 바위섬에 
살고 싶어라

바위섬 너는 내가 미워도
나는 너를 너무 사랑해
다시 태어나지 못해도
너를 사랑해

이제는 갈매기도 떠나고
아무도 없지만
나는 이곳 바위섬에 
살고 싶어라
나는 이곳 바위섬에 
살고 싶어라

Rokinsulo


Al insul', kie disrompiĝis ond',

al senhoma ĉi teren'

pli kaj pli da homoj de l' mond'

venis daŭre jen.


En la nokt' disblovite de fajfun', 

malaperis ĉiuj for;

solaj restis la rokinsul'

kaj la blanka ond'.


Ho insul', eĉ se vi malamas min,

tamen mi pasie amas vin;

eĉ se mi ne renaskiĝos plu,

mi amegas vin.


Ankaŭ nun mevoj jam forlasas vin, 

restas tute neni',

sed ĉi tie enl la insul'   

vivi volas mi.


Ho insul', eĉ se vi malamas min,

tamen mi pasie amas vin;

eĉ se mi ne renaskiĝas plu,

mi amegas vin.


Ankaŭ nun mevoj jam forlasas vin, 

restas tute neni',

sed ĉi tie enl la insul'   

vivi volas mi,

sed ĉi tie sur la insul'   

vivi volas mi.

21_rokinsulo_바위섬.pdf


Posted by 초유스

아래는 한국어 단어 엿을 국제어 에스페란토로 어떻게 번역할 것인가에 대한 Lingva konsultejo 토론 내용이다. 대부분 이 엿을 에스페란토로 번역할 것이 아니라 새로운 단어를 만드는데 동의한다. 여러 가지 제안이 나왔다. joto, jato, jeoto, joso다. 이 문제를 제기한 초유스는 결국 에스페란토에서 이 단어를 가장 많이 사용할 수 있는 사람들은 한국 에스페란토인이기 때문에 이들 귀에 joto, jato, jeoto보다 joso가 문장 속에서 더 쉽게 원래 한국어 단어를 알아볼 수 있게 한다고 말했다. 이에 Bertilo, Gamacho, Jorge가 이 댓글에 좋아하기를 누르게 되었다. 혹시 더 좋은 의견이 있으신 분들은 댓글을 달아주세요.    


SJ Yang - originally posted to Flickr as KICX0531


FROM NOTIFICATIONS

Mi nun tradukas libron, en kiu aperas la nomo de la korea dolĉaĵo, kiu aspektas en la fotoj. Ĝi nomiĝas 엿 (yeot) en la korea, unu el la koreaj tradiciaj dolĉaĵoj, farita el vaporkuirita rizo, glueca rizo, sorgo, maizo, batata amelo aŭ alia greno. Oni miksas vaporkuiritan grenon kun malto kaj dekoktas ĝin en kaldrono por longa tempo. Ĉu iuj havas la ideon kiel traduki ĝin en Esperanto? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yeothttp://es.wikipedia.org/wiki/Yeot

* korajn dankon pro viaj valoraj komentoj, kiuj ja kuraĝigas al mi enkonduki novan vorton. Mi cerbumis inter joto, joso (prononce yeot, sed skribe jeos), jeoto. Joto en Esperanto jam havas sian signifon. Nun mi kliniĝas al 'joso'.

Like ·  · 
 • Renato Corsetti Mi dirus ke oni rajtus enkonduki la radikon "jeot-o" por ĝi. La apartajn specojn de jotoj, pri kiuj parolas vikipedio, oni povus redoni per "jeoto" kaj adjektiva priskribo.
 • André Müller Dolĉaj grenbastonetoj, se oni ne bezonas iun precizan nomon por ekzakte tiu afero (tiu vorto povus ja ankaŭ priskribi "cereal bar", germane "Müesliriegel").
  Se oni volas inventi fakvorton, tiam eble "joto" taŭgus. Aŭ eble "joso" laŭ la ortografio de la korea.
 • Istvan Ertl sed kial ne "jato"?
 • André Müller Atentu, ke jeot' kiel radiko havus 2 silabojn, la korea vorto nur unu, la -eo- estas unu vokalo (inter o kaj a). Ne rekreu abomenan mistransskribon kiel por "Seulo".
 • André Müller Jes, jato ankaŭ povus taŭgi.
 • Jorge Camacho Unue oni havu gheneralan, sisteman regularon por esperantiga transskribo de koreaj sonoj. Eble -eu- kaj -eo- tute ne estas monstraj ene de tiu sistemo. Pensu pri "teamo", "soifo" ktp.
 • André Müller Hm, bona argumento, Jorge.
 • Jorge Camacho Kompreneble, sistemo au regularo povas havi esceptojn au neregulitajn partojn: soifo/vualo.
 • Renato Corsetti Pardonu! Mi havas neniun ideon pri la elparolo de la korea. Ĝenerale mi ekirus de la elparolo per la plej proksima Esperanta sono, krom se oni volas diri "grenbastoneto".
 • André Müller Mi kredas, ke la elparolo de la korea vorto estas [jʌt], do, kiel la angla "but", sed kun y-sono je la komenco.
 • Renato Corsetti En tiu okazo, mi dirus "jat-o".
 • Bertilo Wennergren Problemeto pri uzo de "eo" estas, ke "eo" estas uzata en unu sistemo de transskribado de la Koreo, sed ne en ĉiuj. Tiu sistemo nun estas oficiala (en Sud-Koreujo), sed ĝi estas sufiĉe nova (enkondukita en 2000) kaj oni abunde uzas ankaŭ aliajn sistemoj...See More
 • Markos Kramer Pro la komento de Bertilo mi opinias, ke estas pli bone baziĝi sur prononco ol sur la nuntempe oficiala latinliterigo. Ŝajne la prononco estas inter "jat" kaj "jot". Pro la jama okupiteco de la radiko "jot/", mi preferus la formon "jat/o". Mi ne komprenas, kial iuj proponas "jos/o". Ĉu en la korea ankaŭ povas prononciĝi [s] anstataŭ [t] fine de tiu vorto?
 • André Müller Nu, laŭ la skribmaniero estas la litero -s je la fino, sed ĝin oni regule elparolas -t je la silabfino (ne ekzistas silaboj kiuj finiĝas per -s en la korea). Do, laŭ la skribo, joso aŭ jaso ankaŭ eblas, sed estas eble misgvidantaj. Jato eble vere taŭgas.
 • Balázs Wacha Cxu oni uzas, uzos singularon aux - pluralon: Cxu jatp estas peco aux pecaro?
 • Balázs Wacha Mi ja neniam mangxis jaton...
 • Bertilo Wennergren Tiu "엿" estas laŭlitere "jos". Kiel André skribis, kiam tia "s" aperas silabofine ĝi sonas kiel "t", sed tuj se oni aldonas finaĵon vokalan, ĝi fariĝas "s". Ekzemple oni povas aldoni la nominativan finaĵon (aŭ eble postpozicion...) "i": "josi". Tiam ne plu estas "t", sed "s" (kvankam tiu "s" antaŭ "i" tonas kiel "ŝ"...). Kun topika finaĵo/postpozicio "eul" ni tamen ricevas "joseul", kie "s" vere sonas kiel "s". Principe (fonologie) do ja estas "s", kiu pro fonetika kunteksto iam sonas kiel "t".

  Estas interese, ke la vorto "Internet" estas transprenita en la Korean kiel "인터넷", transskribe "Inteones", sed sone "intonet". Kun aldonita finaĵo ni tamen ricevas "inteonesi" aŭ "inteoneseul", kie sonas "ŝ" kaj "s" respektive.

  (Espereble mi ne fuŝis la detalojn. Mi ne vere regas la Korean, sed tamen iom konatiĝis kun ĝiaj bazaj elementoj, kaj siatempe povis iom babili pri ĉiutagaj aferoj).
 • Taesok 대석 Unue mi dankas pro viaj utilaj komentoj.
  Jen pri jos/o:
  André Müller kaj Bertilo Wennergren jam trafe klarigis la korean literon ‘ㅅ’(s).
  La litero ㅅ(s) samkiel ㄷ(d), ㅌ(t), ㅆ(ss), ㅈ(ĝ), ㅊ(ĉ) kaj ㅎ(h) ĉiam sonas ‘t’ silabofine, sed kiam la sekva silabo komenciĝas per vokalo, la litero ㅅ(s) prononciĝas ne kiel t, sed kiel s. 
  Ekzemple 
  엿이 jŏ’s-i (이 estas nominativo) 
  엿을 jŏ’s-ŭl (을 estas akuzativo)
  엿에 jŏ’s-e (에 estas postpozicio)
  Do en frazo, al la oreloj de koreaj esperantistoj, joso povas esti prononce pli facile rekonebla ol jato, joto, jeoto…
Posted by 초유스
에스페란토2015.01.28 05:17

10a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

En Nonsan, Koreio okazis la 10a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado (IERM) de la 16a ĝis la 19a de januaro 2015.

Ĝin organizis la Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) sub la aŭspicioj de la Internacia Fako de Ŭonbulismo, koredevena religio. Ĉeestis 36 esperantistoj el Ĉinio, Hungario, Japanio, Koreio, Litovio, Pakistano kaj Rusio. Ĉi-jare partoprenis konataj aktivuloj kiel Mikaelo BRONŜTEJN el Rusio, MÁRKUS Gábor el Hungario kaj Saeed AHMAD el Pakistano. Kiel tradicie Oomoto, la japana religio, kiu fervore pledas por Esperanto, sendis sian reprezentanton KIMURA Kacuja, kiu ĉeestis la unuan IERM-on en 2006, kaj ambaŭ religioj tiel daŭrigis interreligian kunlaboron.

Al la evento sian mesaĝon sendis la estrino de la Internacia Fako de Ŭonbulismo kaj gratulis la dekjariĝon de IERM, aparte menciante ke ĉi tiu jaro estas signifoplena kaj por ŭonbulismo kaj por Esperanto, ĉar ĉi-jare ŭonbulismo atingos sian centan datrevenon kaj la Universala Kongreso de Esperanto festos sian centan datrevenon. Ankaŭ José Antonio Vergara, UEA-estrarano pri faka agado, sendis sian mesaĝon kaj aprezis la regulan realigon de IERM, admire konstatante ke EAŬ efike strebas por servi kaj la religion fonditan de Sotesano antaŭ 100 jaroj kaj la Esperanto-komunumon ekestiĝintan nur iom pli frue.

Oni faris ĉiufrumatene fizikan ekzercadon kaj sidmediton kaj ĉiuvespere 108-fojan riverencon kun pento, preĝo, danko kaj bondeziro. Dum la renkontiĝo prelegis SHIN Eun Sook (Esperanto kaj alternativa vivo), MÁRKUS Gábor (Ĉu estos diluvo post ni?), KIMURA Kacuja (Historio de Oomoto), Mikhail AVDEEV (Ŭonbulisma kontrolmetodo de atentaj agoj), Mikaelo BRONŜTEJN (Ikono de la Tiĥvina Dipatrino), JANG Jeong-Ryeol (Turismaj punktoj, linioj kaj dimensioj en Busano), kaj Saeed AHMAD (Graveco de purigado en sufiismo), kiu donis al la ĉeestantoj la raran okazon konatiĝi kun sufiismo. Inter la prelegoj okazis elekteblaj liberaj rondoj, en kiuj malgrandnombraj homoj pli proksime kaj profunde diskutis pri siaj interestemoj.

Al la ĉeestantoj estis disdonita la flugfolio, en kiu estis tiaj punktoj por kontroli sin kiel ‘haltigi la agon por momento’, ‘kunveni kvin minutojn antaŭ la koncerna programero’, ‘laŭdi pli ol unu al aliulo en unu tago’… Tia kontrolo de atento gravas en la ĉiutaga praktikado de ŭonbulismo kaj certagrade helpis al la tagordo de IERM plenumiĝi tre glate kaj harmonie.

Unuafoje en la azia Esperantujo Mikaelo BRONŜTEJN koncertis el siaj propraj kantoj kaj poemoj kaj trovis sian ŝatantaron. La korean tradician maskodancon prezentis JO Moonzoo kaj la ĉeestantoj provis danci laŭ ŝia gvido; ĉe la fino hungaro, ruso, japano kaj pakistanano dancis per sia nacia maniero laŭ la ritmoj de la korea maskodanco kaj tre gaje amuzis la kundancantojn, tial leviĝis la ideo, ke la danco estu enprogramita por la interkona vespero de la eventuala Seula UK en 2017.

Oni ne nur meditis kaj prelegis, sed ankaŭ ekskursis unue al la tereno de la ĉefsidejo de ŭonbulismo, en kiu troviĝas diversaj religiaj historiaj konstruaĵoj. Sub la ĉiĉeronado de CHOE Taesok oni povis pli multe konatiĝi kun ŭonbulismo kaj ĝia historio. Poste oni partoprenis en la glacia festivalo ĉe la najbara montpiedo kaj iuj sledis kaj aliaj rostis kaŝtanojn sur lignofajro. Kvankam mallonge, tio memorigis al ĉiuj sian infanaĝon. Post la ekskurso oni sate gustumis diversajn koreajn manĝaĵojn en la vespera bankedo.

Unu el la gravaj eroj de IERM estas viziti spiritajn gvidantojn de ŭonbulismo. Dum la vizitoj partoprenantoj rakontas siajn impresojn kaj aŭskultas iliajn instruajn vortojn, kompreneble, ankaŭ per tio la organizantoj celas ricevi pli da atento kaj subteno de la eklezio al la Esperanto-movado. La nuna ĉefmajstro (ekleziestro) Gjongsan substrekis, ke oni trovu la paradizon de menso kaj vivu dankan vivon. La emerita ĉefmajstro Ĝŭasan diris, ke personeco estas objekto por prizorgi, kaj ke por nutri la personecon devas en akordo esti parolo kaj ago, malapero kaj apero, interno kaj ekstero. Ambaŭ ĉefmajstroj laŭdis la esperantistan aktivadon por interpopola kompreno kaj monda paco.

* Esperantistoj kun la ĉefmajstro de ŭonbulismo (meze)


La ĉi-jara renkontiĝejo situis en belpejzaĝa montaro izolita de la cetera mondo kaj la ĉeestantoj ĝuis tre amikan kaj spiritan etoson por kvar tagoj. Estas notinde, ke post la renkontiĝo eksterlandaj partoprenintoj travojaĝis Koreion kaj vigligis la lokan Esperanto-movadon per sia prelego aŭ koncerto kaj iliajn agadojn favore raportis lokaj televido kaj gazetoj.

La 11a IERM okazos de la 8a ĝis la 11a de oktobro 2015 en Seulo. Oni povos ĝui kaj buntkoloran aŭtunon kaj esperantistan gastamon de Koreio kaj poste ĉeesti la 47an Korean Kongreson de Esperanto okazontan de la 24a ĝis la 25a de oktobro. Interesiĝantoj turniĝu al LEE Jungkee (esperanto@saluton.net).

Raportas CHOE Taesok
Ĉiuj subaj fotoj faritaj de JEON Dae-bong

▲ Komuna fotiĝo

▲ 108-foja riverenco

▲ Sidmedito

▲ Ekskurso al la ĉefsidejo de ŭonbulismo en Iksan

▲ Vizito al la ĉefmajstro Gjongsan

▲ Vizito al la emerita ĉefmajstro Ĝŭasan

▲ En la glacia festivalo

▲ Rosto de kaŝtanoj

▲ Lerno de la movoj de la korea maskodanco

▲ Prelegantoj

▲ Unu el la kvar liberaj rondoj

▲ Adiaŭo: "per Esperanto por mondpaco kaj amikeco ĝis revido ĝis la revido, ĝis la revido, ĝis la revido


http://www.espero.com.cn/2015-01/28/content_34676255.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Kiam: 2015 oktobro 8 (ĵaŭdo) – 11 (dimanĉo), 3 noktoj kaj 4 tagoj

2. Kie: la trejnejo Bongdo en Seulo (www.bongdo.co.kr)

3. Enhavo: meditado, meditado-gimnastiko, koreaj kulturo kaj tradicia ludo,
Esperanto-prelegoj, ekskurso, amuzaj ludoj, bankedo kaj tiel plu

4. Kotizo: 50 eŭroj aŭ 70 000 ŭonoj (programo, manĝado, loĝado,
ekskurso, bankedo)

5. Nombro: 20 personoj el ekster Koreio kaj 20 el Koreio

6. Oficiala lingvo: Esperanto

7. Aliĝlimdato: Ĝis la 20-a de septembro 2015

8. Prelegoj: Temoj pri 'Meditado' estas bonvenaj.

9. Kontakto kaj aliĝo: ĉe LEE Jungkee (esperanto@saluton.net leejungkee@esperanto.kr)

Posted by 초유스
에스페란토2014.12.23 06:09

Novjara mesaĝo de la ĉefmajstro de ŭonbulismo   


성스런 미래를 향하여

Al la sankta estonteco


희망찬 원불교 100년의 새해가 밝았습니다. 전 교도와 국민과 인류에게 법신불 사은의 은혜와 광명이 늘 함께 하시기를 심축합니다.


Jam eklumiĝis la esperplena nova jaro, la 100a jaro de ŭonbulismo. 

Mi bondeziras, ke la favoro kaj lumo de la darmkorpa budho, la kvar bonfaroj ĉiam estu kun la tutaj kredantaro, popolo kaj homaro.


지난 1년을 돌이켜보면 기쁨과 슬픔이 교차했던 한 해였습니다. 국가적으로는 세월호 참사 등 불의의 사고로 온 국민이 큰 슬픔에 잠겼으며 세계적으로는 전염병인 에볼라의 확산으로 전 인류가 불안과 공포에 떨어야 했습니다. 그러나 교단적으로는 대산종사의 탄생백주년을 맞아 법어를 발간하고, 성탑봉건, 생가중수 등의 성업을 통하여 대산종사를 영원히 추모하고 법훈을 계승할 수 있었던 뜻 깊은 한해였습니다.

이제 우리 교단은 창립 99년을 뒤로 하고 원불교 100년이라는 희망찬 감격의 2세기를 맞이하였습니다. 이를 위해 다음 세 가지로 새로운 100년을 뜻 깊게 정진할 것을 당부 드립니다. 


Se retrorigardi al la pasinta jaro, en ĝi kruciĝis malĝojoj kaj ĝojoj.  Naciskale, la tuta popolo dronis en terura malĝojo pro la katastrofa sinko de la pramŝipo Sewol kaj aliaj akcidentoj, kaj mondskale, la tuta homaro tremis de maltrankvilo kaj hororo pro la disvastiĝo de ebola epidemio.  Tamen tuteklezie, ni havis tre signifan jaron, en kiu ni povis sukcedi kun eterna memoro la instruojn de Desano per tiaj sanktaj laboroj, kiel la eldono de La Desana Instruo, la konstruo de lia stupao kaj la renovigo de lia naskiĝdomo, okaze de la centjara jubileo de lia naskiĝo.   

Nia eklezio jam pasigis 99 jarojn post sia fondiĝo kaj nun bonvenigas la centan jaron de ŭonbulismo, la duan jarcenton plenan je espero kaj ĝojo.  Mi petas fervoran strebon al la jenaj tri punktoj dum la nova centa jaro.   

    

첫째, 과거를 반성하고 거울삼아야 합니다.

개인, 사회, 국가, 세계는 모두 역사가 있습니다. 지난날의 영광과 좌절은 모두 우리가 함께 지어온 결과입니다. 과거는 우리들의 마음작용으로 만들어낸 유산이기에 무의미한 것은 하나도 없습니다. 우리들의 미래는 과거를 디딤돌로 각양각색으로 전개되어 지기 때문입니다.

그러므로 과거를 냉정하게 반성하고 거울삼아 새롭게 나아간다면 개인과 조직과 그 사회는 반드시 성공을 이룰 것입니다. 따라서 우리는 그릇된 지난날을 반성하고 참회하여 죄업을 줄여 가는데 힘써야합니다. 과거의 잘못에 사로잡혀 위축되지 말아야 합니다. 고칠 것은 고치고 바꿀 것은 바꾸어 담대하고 당당하게 새로운 삶을 개척해야 합니다. 잘한 일에도 넘치지 않고 오직 정성만 다한다면 더욱 지혜로운 삶이 전개될 것입니다. 


Unue, ni devas memekzameni pri la pasinteco kaj tiri lecionon el ĝi.  

Ĉiuj pasintaj gloroj kaj malprogresoj rezultis el niaj komunaj faroj.  Nenio pasinta estas sensignifaĵo, ĉar la pasinteco estas la heredaĵo kreita de nia mensa faktoro, kaj ĉar nia estonteco disvolviĝos diversmaniere surbaze de la paŝoŝtono de la pasinteco.

Tial, se iu trankvile memekzamenas pri la pasinteco kaj tirante lecionon el ĝi antaŭeniras nove, tiu individuo, organizaĵo aŭ socio nepre atingos sukceson.  Ni do devas klopodi por memekzameni kaj penti pri la pasintaj eraroj kaj por malpliigi pekojn.  Ni devas ne malkuraĝiĝi, kateniĝante de niaj pasintaj eraroj.  Ni devas kuraĝe kaj aplombe kultivi novan vivon, korektante korektintaĵon kaj ŝanĝante ŝanĝindaĵon.  Se ni nur penas sen tro kontentiĝi pri nia bonaĵo, pli saĝa vivo malfermiĝos al ni.                


둘째, 현실에 충실하여 변화를 주도합시다.

과거는 이미 흘러갔고, 미래는 아직 오지 않았습니다. 우리에게는 ‘지금 이 순간’이란 현재만이 존재합니다. 그래서 지금이라는 시간이 가장 중요합니다.

지금 내가 무엇을 하든지 깨어 있는 마음으로 현재에 충실해야 합니다. 지금 이 시간에 정성을 다하여 행복을 짓고 공덕을 쌓으면 그것이 축적되어서 큰 산이 되고 넓은 바다를 이룹니다. 오늘은 선업을 얼마나 쌓았는지, 또 악업은 얼마나 소멸시켰는지를 돌아보며 행복의 열매를 맺는데 온갖 정성을 들여야 하겠습니다.

행복의 열매도 불행의 아픔도 모두 내가 지은 산물입니다. 그 열매는 누가 대신 주는 것이 아니며, 내가 지었기 때문에 누구도 빼앗아 갈 수 없습니다. 이와 같은 인과보응의 진리로 현재 삶의 지표를 삼아야 합니다.


Due, ni devas fideli al la estanteco kaj gvidi ŝanĝon.

La pasinteco jam forfluis, sed la estonteco ankoraŭ ne venis.  Por ni ekzistas nur la estanteco ‘nun ĉi tiu momento’.  Tial la tempo ‘nun’ estas la plej grava.

Kion ajn ni nun faras, ni devas kun vekiĝa menso fideli al la estanteco.  Se ni nun kun pleja peno kreas feliĉon kaj akumulas meriton, ili amasiĝante iĝas granda monto kaj vasta maro.  Ni devas fari ĉian penon por produkti la frukton de feliĉo, retrorigardante, kiom da bonoj ni faris hodiaŭ, kaj ankaŭ kiom da malbonoj ni forigis hodiaŭ.

Kaj la frukto de feliĉo kaj la doloro de malfeliĉo estas niaj produktaĵoj.  Ja la frukton iu alia ne donas, nek povas forpreni de ni, ĉar ni mem produktis ĝin.  Ĉi tiun veron de kaŭzo kaj efiko ni devas preni kiel la gvidnormon de la nuna vivo.     


셋째, 미래를 힘차게 개척해 갑시다. 

우리에게는 끊임없이 새로운 미래가 다가오고 있습니다. 미래는 오직 정당한 목적을 굳게 세워서 끊임없이 준비하는 사람에게만 희망을 안겨줄 것입니다. 어리석은 사람은 불행을 당하면 누군가를 원망하며 되는 대로 살아버리지만, 지혜로운 사람은 어떠한 고난이 닥쳐도 결코 실망하지 않고 그 원인을 분석해 철저히 대비하여 성공을 이뤄냅니다. 

우리 모두는 다가올 미래를 예견하는 신성과 영감으로 지혜를 길러서 멀리 생각하고 원만하게 준비하는 성자적인 삶을 개척해가야 하겠습니다.


Trie, ni devas forte kultivi la estontecon.

Al ni senĉese venas nova estonteco.   La estonteco donos esperon nur al tiu, kiu firme starigas al si pravan celon kaj senĉese prepariĝas. Okaze de sia malfeliĉo malsaĝulo plendas al aliulo kaj vivas laŭplaĉe, sed fronte al ajna sufero saĝulo neniam malesperiĝas kaj fine atingas sukceson, analizante ĝiajn kaŭzojn kaj preparante komplete sin. 

Ni ĉiuj devas nutri saĝon per dieco kaj inspiro, kun kiuj ni antaŭvidas la venontan estontecon, kaj kultivi la vivon de tia sanktulo, kiu malproksime pensas kaj perfekte prepariĝas. 


우리나라는 지금 중진국을 벗어나 선진국의 반열에 오르려 하고 있습니다. 우리 원불교도 강소(强小) 교단에서 세계를 구원할 결복 교단을 향해 가고 있습니다. 우리는 각자의 자리에서 과거를 거울삼아 새로운 삶을 개척하고, 현재에 충실하여 오늘을 알차게 가꾸며, 미래를 철저하게 준비하여 일류국가로, 큰 교단으로, 대성자의 모습으로 변화해 가도록 정성을 다 하는 원불교 100년이 되기를 기도합니다.


Nia lando nun iras de evoluanta lando al la rango de evoluinta lando.  Ankaŭ ŭonbulismo iras de minoritata eklezio al la eklezio de feliĉado, kiu savos la mondon.  Mi preĝas, ke la centa jaro de ŭonbulismo estu la jaro, dum kiu ni pleje penas por kultivi novan vivon en nia respektiva loko tirante lecionon el la pasinteco, por prizorgi solide hodiaŭon fidelante al la estanteco kaj por ŝanĝi nian landon al unuaranga lando, nian eklezion al granda eklezio kaj nin al la aspekto de granda sanktulo per perfekta prepariĝo por la estonteco. 


원기 100년 새해 아침

종 법 사


Novjaran matenon en la 100a jaro de ŭonbulismo (2015)

Gjongsan,

la ĉefmajstro de ŭonbulismo

Posted by 초유스

김소월 시 개여울을 에스페란토로 번역해보았다. 
이 시는 7.5조로 구성되어 있다. 시의 뜻을 살리면서 에스페란토로도 7.5조를 구현하도록 애를 써보았다.

개여울

김소월

당신은 무슨 일로 
그리 합니까? 
홀로이 개여울에 주저앉아서

파릇한 풀포기가 
돋아나오고 
잔물은 봄바람에 헤적일 때에*

가도 아주 가지는 
않노라시던 
그러한 약속이 있었겠지요 

날마다 개여울에 
나와 앉아서
하염없이 무엇을 생각합니다

가도 아주 가지는 
않노라심은 
굳이 잊지 말라는 부탁인지요

Rojtorento 

Aŭtoro: KIM Sowol 
Traduko: CHOE Taesok 

Vi ja pro kiu afer’ 
estas en tiel’? 
Falsidas vi nur sola ĉe la rojtorent’.  

Jen kiam ekaperis 
verda herbotig’ 
kaj flugis akvinsektoj laŭ printempa briz’* 
(kaj akvo ondadetis laŭ printempa briz’), 

eble estis tia ĵur’: 
“Iras mi do nun, 
sed mi ne foriru por la eterno.”   

Mi venas ĉiutage 
al la rojtorent’ 
kaj sidante mi pensas pri io sen ĉes’.  

Ĵuro pri l’ neforiro 
malgraŭ la iro 
eble estas la peto: “Vi ne forgesu.”


잔물은 봄바람에 헤적일 때를 1) 물결이 바람에 움직일 때, 2) 잔물(물곤충)이 봄바람에 가볍게 날아다닐 때 중 어느 것으로 해석해야 할 지 아직 명확한 답을 얻지 못했다. 혹시 관심있으신 분 댓글 부탁합니다.

Posted by 초유스
에스페란토2014.07.12 06:59

2014 월드컵 우승국 0순위로 꼽혔던 브라질이 준결승전에서 독일에게 1 대 7로 처참하게 패해하고 말았다. 8강전에서 콜롬비아 선수인 카밀로 수니가의 무릎에 허리를 찍힌 네이마르가 출전하지 못한 것이 결승 진출 좌절의 한 요인이 되었다. 

네덜란드는 연장전까지 치르면서도 승부를 결정짓지 못했다. 결국 숭부차기에서 아르헨티나에 지고 말았다. 과연 누가 브라질 월드컵의 챔피언 자리를 차지할까?

독일 대 아르헨티나 월드컵 결승전 해외 인터넷 생중계 사이트

유럽의 독일일까? 남미의 아르헨티나일까?
공교롭게도 퇴임 교황은 독일 출신이고, 현 교황은 아르헨티나 출신이다. 
승부의 신은 과연 누구에게 손을 들어줄까?


도박사뿐만 아니라 가정이나 직장에서 우승자를 예측하기 위한 크고 작은 내기를 할 것이다. 브라질과 독일 시합을 친척 9명이 함께 봤다. 나 한 사람만 빼고 8명이 다 브라질이 이길 것이라고 했다. 하지만 독일이 상상을 초월하는 점수 차이로 이겼다.

네덜란드와 아르헨티나 경기에서도 결과는 기대와는 달랐다. 줄기차게 아르헨티나 문전을 노렸으나 결국 승부차기에서 2 대 4로 패했다. 사는 곳이 유럽이라 네덜란드가 이기길 바랐지만, 아르헨티나가 이겼다.

승리자를 예측하기란 쉬운 일이 아니다. 그래서 사람들은 종종 문어, 거북이 등을 통해 예측한다. 그런데 뜬금없이 왜 영험한 동물도 아닌 국제어 에스페란토가 예측 도구로 등장할까?

매년 7월 마지막 주에 세계 에스페란토 대회가 열린다. 해마다 개최국이 다르다. 올해는 아르헨티나 수도부에노스아이레스에서 열린다. 대회 개최 국가는 여러 해 전에 이미 결정된다.

이 대회와 월드컵의 상관 관계를 보면 브라질 월드컵 끝판왕을 쉽게 예측할 수 있다.

1998년 프랑스에서 세계 대회가 열릴 때 프랑스가 월드컵 우승자였고,
2002년 브라질에서 세계 대회가 열릴 때 브라질이 월드컵 우승자였고,
2006년 이탈리아에서 세계 대회가 열릴 때 이탈리아가 월드컵 우승자였고,
2010년 스페인의 식민지였던 쿠바에서 세계 대회가 열릴 때 스페인이 월드컵 우승자였다.

그렇다면 2014년 월드컵 우승자는 아르헨티나?!


 
위 동영상에서 2006년 세계 대회에서 미국인 헴프리 톤긴이 개막식에서 위의 상관 관계를 언급하고 있다.번에도 세계 에스페란토 대회 개최국과 월드컵 우승국이 정말 서로 딱 맞을 지 몹시 궁금하다. 
Posted by 초유스

해가 가장 긴 날을 기념하는 하지 축제로 리투아니아는 오늘 국경일이다. 날씨는 흐리고 맑고 비가 오고...... 정말 변화무상하다. 한용운의 시 "예술가"를 에스페란토로 번역해보았다.

예술가(藝術家) 

한용운(韓龍雲)

나는 서투른 화가(畵家)여요.
잠아니 오는 잠자리에 누워서 손가락을 가슴에 대이고 당신의 코와 입과 두 볼에 새암 파지는 것까지 그렸읍니다.
그러나 언제든지 작은 웃음이 떠도는 당신의 눈자위는 그리다가 백번이나 지웠읍니다.

나는 파겁 못한 성악가(聲樂家)여요.
이웃 사람도 돌아가고 버러지 소리도 그쳤는데 당신의 가르쳐 주시던 노래를 부르랴다가 조는 고양이가 부끄러워서 부르지 못하였읍니다.
그래서 가는 바람이 문풍지를 스칠 때에 가만히 합창(合唱) 하였읍니다.

나는 서정시인이 되기에는 너무도 소질이 없나봐요
'즐거움'이니 '슬픔'이니 '사랑'이니 그런 것은 쓰기 싫어요
당신의 얼굴과 소리와 걸음걸이와를 그대로 쓰고 싶습니다
그리고 당신의 집과 침대와 꽃밭에 있는 작은 돌도 쓰겠습니다

Artisto

Aŭtoro: HAN Yong-un
Traduko: CHOE Taesok

Mi estas mallerta pentristo.
Mi kuŝis maldorma en lito kaj fingron surmetis surbrusten kaj pentris la nazon kaj buŝon de vi kaj eĉ la kavetiĝon de viaj du vangoj.
Mi tamen pentrante forviŝis centfoje la globojn de viaj okuloj, sur kiuj ajntempe flosiĝas ridetoj. 

Mi estas timema kantisto.
Najbaroj foriris, insektoj jam ĉesis ĉirpadi, kaj volis mi kanti la kanton, kiun vi instruis, sed kanti ne povis mi pro timo pri kato dormema.
Mi tial kviete ĥorkantis, jen kiam venteto ektuŝis paperon pordspacan.  .

Mi ja ne talentas por iĝi lirika versisto.
Malŝatas mi skribi tiaĵon, kiel ‘plezuro’, ‘malĝojo’ kaj ‘amo’.
Deziras mi skribi tiele pri viaj vizaĝo, voĉsono kaj paŝo.
Mi skribos pri viaj loĝdomo kaj lito kaj ankaŭ ŝtoneto, kiu troviĝas en via florbedo.    

* 가급적 3음보를 준수하고자 했다.
Posted by 초유스